Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; yılan hikâyesine dönen 3600 ek göstergede karışıklık devam ediyor. Seçim öncesinde birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verileceğini vaat eden iktidar, şimdi “bazı” memurlara verileceğini söylüyor. Yetkili federasyon  Memur-Sen de iktidarın bu uygulamasına razı oldu. Toplu sözleşmede iktidar ile Memur-Sen arasında imzalanan toplantı tutanağının ekinde yer alan uzlaşılan maddeler arasında 3600 farklı şekilde yer aldı.

“Ek gösterge çalışması” başlıklı maddede, “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 1. derecedeki bazı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 3600 ek gösterge rakamından faydalandırılması hususunda yetkili konfederasyonun katkısıyla çalışma yapılacaktır” denildi. Bu maddeye göre 3600 ek gösterge düzenlemesi bütün birinci dereceye gelen memurları kapsamayacak. Sadece “bazı” memurlar kapsamda olacak. Onların da hangileri olacağı çalışmaların sonunda netleşecek.

Ayrıca seçim öncesindeki “kesin yapılacak” tavrından da “çalışma yapılacak” noktasına gelindi. Buna karşın Memur-Sen maddenin bu haline onay verdi. Yetkili konfederasyon olduğu için de çalışmaya “katkı” verecek. Bunun dışında toplantı tutanağında üzerinde uzlaşmaya varılan 50 madde içinde cuma namazı izni, hac izni, helal gıda kullanımına ilişkin maddeler de yer alıyor.