Bu çerçevede son olarak Filistin’de bulunan Al-Quds Açık Üniversitesi ile bir uluslararası iş birliği anlaşması imzalandı. Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, Al-Quds Açık Üniversitesi adına da Rektör Prof. Dr. Samir Najdi tarafından imzalanan anlaşmaya göre iki kurum personel ve öğrenci değişimleri; ortak araştırma faaliyetleri, akademik projeler ve dersler; seminer ve akademik toplantılara katılım; açık ve uzaktan öğrenmenin tanıtım ve teşviki; basılı akademik yayınların değişimi; soru bankası geliştirme gibi konularda deneyim paylaşımı ve teknik destek ile kısa süreli akademik programlar gibi konularda iş birliğine gidecek.

Al-Quds Açık Üniversitesi ile imzalanan işbirliği anlaşması sayesinde Anadolu Üniversitesi açıköğretim programlarına Filistin’den de öğrenci kabul edilmeye başlanabilecek. Anadolu Üniversitesi’nin uygulamaya koyduğu Asya açılımı uyarınca bölgedeki başka ülkelerdeki üniversitelerle de benzer anlaşmalar imzalanmaya devam edecek.

Al-Quds Açık Üniversitesi hakkında

Al-Quds Açık Üniversitesi, idari, akademik ve mali açıdan bağımsız bir devlet üniversitesidir. İlk olarak 1985 yılında Ürdün’ün başkenti Amman’da başlayan Üniversitenin faaliyetleri 1991 yılında Kudüs'te yeni bir genel merkez kurarak ve kademeli olarak büyük Filistin şehirlerinde şubeler açarak sürdürülmüştür. Kayıtlı öğrenci sayısı 2018/2019 Akademik Yılı'nın ilk döneminin sonunda 45 bine ulaşan Al-Quds Açık Üniversitesi ilk mezunlarını 1997 yılında vermiştir. Üniversite, daha fazla sayıda faydalanıcıya, öğrenciye, kursiyere ve bilgi ve eğitim arayanlara erişmek için sadece Filistin'de değil, aynı zamanda tüm Arap dünyasında açık öğrenme ve e-öğrenmeyi yaymaya çalışmaktadır.