TUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tansel Serim, Dr. Hüseyin Tevfik Gültaş, Uzm. Okan Güzel ve Uzm. Ayşenur Ulusoy’dan oluşan proje ekibince ortaya konan veriler çeltik yetiştiriciliğinde önemli sorunlardan olan sulama ve yabancı ot unsurlarına çözüm üretecek.

"Daha az sulama, daha yüksek verim"

TUAM ile Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilen proje hakkında bir değerlendirme yapan Dr. Öğretim Üyesi Serim, “Bilindiği gibi çeltik, tüm dünyada insan beslenmesi bakımından önemli besinlerin başında gelmektedir. Ülkemizde ise çeltik üretimi son yıllarda artış göstermekte, yüksek verimli çeşitler ile pazarın ihtiyacına yönelik üretim yapılmaktadır. Çeltik yetiştiriciliğinde çok miktarda su harcandığından dolayı, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak bazı yıllar çeltik üretimi kısıtlanmaktadır. Bu nedenle su kısıtlı bulunan bölgelerde geleneksel tava sulama sistemi yerine damla sulama sistemi kullanılarak çevre ve insan sağlığına önem veren daha az su ve enerji sarfiyatı ile çeltik yetiştiriciliği her geçen gün önem kazanmakta ve tarım dünyasının ilgisini çekmektedir. Üstelik damla sulama sistemi tava sulamanın yapılamadığı eğimli arazilerde çeltik ekim imkanı sunmasının yanı sıra daha önce hiç çeltik ekilmemiş alanlarda çeltik yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

"Yabancı otla mücadelede en etkili, ekonomik ve pratik yol"

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tansel Serim, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olacağı anlatarak, "Yabancı otları bilinçli bir şekilde kontrol altına almadan çeltikte iyi bir verim almak mümkün değildir. Çeltik üretiminde verimi etkileyen en önemli sorunlardan biri de yabancı otlardır. Su dolu tavalarda çeltik yetiştiriciliği yapılmasının ana nedenlerinden biri de yabancı otların su altında bırakılarak öldürülmesidir. Damla sulama ile çeltik yetiştiriciliği yapıldığında su tasarrufu sağlanırken yabancı ot kontrolü azalmaktadır. Bu noktada çeltikte yabancı ot mücadelesinde su altında bırakma tekniği yerine herbisit (Yabancı ot öldürücü ilaç) kullanımı devreye girmektedir. Herbisitler, yabancı ot yönetiminin en etkili, ekonomik ve pratik yolunu sunar. Bu çalışma ile İlimizde çiftçilerimize alternatif ürün olarak ekebilecekleri çeltiğin damla sulama koşulları altında yetiştiricilik imkanları araştırılacaktır. Bu kapsamda ekim öncesi herbisitler ile çıkış öncesi/sonrası herbisitlerin biyolojik etkinliğinin belirlenmesi ve yabancı ot ile mücadelesi için ilaçlama programı oluşturulması amaçlanmıştır. Bu proje içerisinde ülkemizde ilk kez çeltikte herbigasyon olarak adlandırılan damla sulama sisteminde herbisit uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamada herbisitlerin çevreye olan etkileri azaltılarak doğrudan uygulanması sağlanmıştır" dedi.