Türkiye’de binlerce gazete ve internet sitesi gözlerini bugün toplanarak resmi ilan ve resmi reklam verme koşullarını belirleyecek Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na çevirdi. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer "Bu yönetmelik böyle çıkarsa gazeteciliği bitirir" dedi.

Eskişehir'in yeni nüfusu belli oldu: İşte son rakam Eskişehir'in yeni nüfusu belli oldu: İşte son rakam

Türkiye’de binlerce gazete ve internet sitesi gözlerini bugün toplanarak resmi ilan ve resmi reklam verme koşullarını belirleyecek Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’na çevirdi. Gazete ve internet basın kuruluşları BİK’in resmi ilan/reklam verme koşullarının kolaylaştırılmaması durumunda kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını vurgularken, gazeteci kökenli milletvekillerinden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “BİK’in hazırladığı yönetmleik taslak bugün aynen geçerse basın kuruluşlarını bırakın desteklemeyi kapılarına kilit vurduracaklar. Taslak bugün mutlaka basın kuruluşlarının istekleri doğrultusunda değişmelidir” dedi. Çakırözer taslakta gazete ve internet sitelerine ilan vermek için 2 yıl bekleme süresinin kaldırılması ve zorunlu çalıştırılması gereken personel sayısının da azaltılması çağrısı yaptı. Taslakta yer alan, “haklarında dava açılan gazete/internet siteleri ya da  dava açılan muhabirlerin çalıştığı gazete/haber sitelerine resim ilan yasağı getirilmesinin” de bu hukuksuzluk oluşturacağını belirten Çakırözer, “Yargı kararı dahi olmadan basın kuruluşlarını peşinen cezalandırmak Anayasaya ve hukukun en temel ilkelerine aykırıdır. Bu yönetmelik böyle çıkarsa gazeteciliği bitirir. Bu koşullar mutlaka kaldırılmalı ya da değiştirilmelidir” dedi. Çakırözer BİK’e ilan ve reklam yönetmeliğini basın kuruluşları ve gazetecilik meslek örgütleriyle birlikte hazırlama çağrısı yaptı. 

BİK’in bugün yapılacak Genel Kurul toplantısında gazete ve internet sitelerine resmi ilan ve resmi reklam verilmesinin koşulları belirlenecek. BİK tarafından bugünkü toplantı için hazırlanan yönetmelik taslağı basın kuruluşları ve basın meslek örgütlerinden büyük tepki toplamıştı. Geçen hafta TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek yönetmelik taslağında yer alan ağır koşullara tepki gösteren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir’de internet haber sitelerini ziyaret etti. 

Eskişehir’deki haber sitelerinin çalışan ve yöneticileri BİK’ten resmi ilan ve reklam verme koşullarını yumuşatması beklentisi içinde olduklarını dile getirdiler. 

"Yargı kararı olmadan ilan kesmek hukuksuzluktur" 

Çakırözer de ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada BİK’e şu çağrıda bulundu:

  • “Bu yönetmelik taslağında “İlan yayınlayan gazete ya da internet sitesinin sahibine, ortağına ya da muhabirine katalog suçlar dediğimiz terör ya da devlete karşı suç iddiasıyla dava açılması halinde ilan hakkının kesilmesi” düzenlemesi hem anayasaya ve yasalara aykırıdır, hem de basın özgürlüğünü ortadan kaldırır. Bu bir yargısız infazdır. Anayasa Mahkemesi BİK’in geçmişte gazetelere yönelik verdiği ilan kesme cezalarını işte bu nedenle Anayasaya aykırı bularak hak ihlali vermişti. Şimdi Yüksek Mahkeme kararını tanımayarak BİK bu kez gazetelerin yanı sıra internet haber sitelerini de cezalara boğacak.  
  • Yönetmelikte “Hakkında dava açılan gazetecinin 5 gün içinde kadrodan çıkarılmaması halinde ilan hakkının elinden alınması” da bir başka hukuksuz dayatmadır.   Bu madde böyle kabul edilirse Türkiye’de binlerce gazeteci işsiz kalacaktır. Bu hükmü kabul etmeyen  yüzlerce basın kuruluşu ise ilan gelirlerinden hukuksuz biçimde mahrum bırakalacaktır.
  • Türkiye’de ucu iktidara dokunan yüzlerce binlerce habere hukuksuz biçimde erişim engeli getirilmekteyken, bu yönetmelikte erişim engeli getirilen internet sitelerine resim ilan verilmemesi koşulu yine halkın haber alma hakkı için gerçekleri araştıran objektif basın kuruluşlarını kapatmaya yönelik bir başka düzenlemedir. 

"Ağır koşullar kaldırılmalı"

  • İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmesi için getirilen 2 yıl bekleme süresi çok ağır bir koşuldur. Bekleme koşulunu istisina halini oluşturan "Çalışan personel sayısını iki katına, site tarfiğini altı katına çıkarma" şartı da yine Anadolu’da yayın yapan binlerce internet sitesinin hiçbiri tarafından karışalanabilr değildir. 2 yıl bekleme süresi kaldırılmalıdır.       
  • İnternet haber sitelerinin resmi ilanlardan faydalanması için getirilen asgari çalışan sayıları ve sağlamaları gereken ziyaretiç trafiği koşulları da gerçekçi değildir. Mesela Eskişehir’de 8 kişi çalıştırma, günde 50 haber yapma, 20 bin tekil ziyaretçi ve 60 bin görüntülenme şartlarını hiçbir basın kuruluşu sağlayamaz. 
  • Yine internet siteleri için getirilen ziyaretçilerin en az 1 dakika kalmaları koşulu da gerçekçi değildir.”