Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Anadolu Üniversitesi eski rektörü Eskişehirli Prof. Dr. Naci Gündoğan YÖK üyeliğine atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/1 ile b/5 bentleri ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

Naci Gündoğan kimdir?

1968 yılında Eskişehir'de doğan Naci Gündoğan, ilk ve orta tahsilini Eskişehir'de tamamladı.

1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1990 yılında mezun oldu. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1993 yılında yüksek lisans ve 1996 yılında doktorasını tamamladı. 2003 yılında “Sosyal Politika Doçenti” ünvanını alan Gündoğan, 2008 yılında da aynı fakültede profesör oldu.

Çeşitli dergilerde sosyal politika ve çalışma ekonomisi alanlarında yayınlanan makaleleri ve ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan tebliğleri bulunan Gündoğan; “Genç İşsizliği”, “Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar” ve “Çalışma Ekonomisi” kitaplarının da yazarıdır.

2008-2009 yılı bahar döneminde Amerika Birleşik Devletleri Cornell Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunan Naci Gündoğan, Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, TOBB gibi birçok kurum tarafından hazırlanan projelerde görev almış ve 2000-2009 yılları arasında Eskişehir, Afyon ve Kütahya bölgesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak “Resmi Arabuluculuk” yapmıştır.

2010 -2014 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevinde bulunan Gündoğan, 22 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı tarafından Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. 

Eskişehir'de ücretsiz yemek uygulamasında hazırlıklar tamam Eskişehir'de ücretsiz yemek uygulamasında hazırlıklar tamam

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 23.11.2018 tarihinde YÖK Üyeliğine seçilmiştir.

Prof. Dr. Gündoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyeliği'ni sürdürmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

 AKADEMİK ÜNVANLAR 

Doktora; Anadolu Üniversitesi, SBE Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı; 1997
Doçentlik Unvanı; 2003
Profesörlük Unvanı; 2008

 ÜNİVERSİTELERDE VE KAMU KURUMLARINDA ALDIĞI AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER 

Anadolu Üniversitesi İİBF Araştırma Görevlisi (1991- 1996)
Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi (1996-
Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı (2003-2016)
Cornell Üniversitesi ILR School Misafir Öğretim Üyesi (2009)
Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı (2010-2014)
Anadolu Üniversitesi Rektörü (2014-2018)
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü (Tedviren) (2018)
Üniversitelerarası Kurul, Sosyal Bilimler Eğitimi Konsey Başkanı (2014-2018)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Resmi Arabulucu (2000-2009)
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu Üyesi (2015-2016)
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)
Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi (2015-
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asli Üyesi (2017-
YÖK Başkan Danışmanı (2018)
YÖK Üyesi (2018-
YÖK Yürütme Kurulu Üyesi(2018-

 BAŞLICA 5 ESERİ (KİTAP) 

Sendikaların Toplu Pazarlık Gücü, 1996.
Genç İşsizliği, 2001.
Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar, 2008.
Çalışma Ekonomisi (M. K. Biçerli, K. Lordoğlu, N. Özkaplan), 2013.
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk (Ö. Dağdemir, M. Aykaç, V. Canbey Özgüler), 2013.

 ALDIĞI ÖDÜLLER 

Kolombiya Açık ve Uzaktan Öğrenme Üniversitesi (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) tarafından verilen "fahri doktora" unvanı, Bogota, 2017.