ESO ve ETO ile “AB Sürecinde Ekonomik Dönüşüm konulu çalışma toplantısı Eskişehir Sanayi Odası düzenlendi.  Toplantıda, Eskişehirli sanayici, tüccar ve iş insanları Avrupa Yeşil Mutabakatındaki güncel gelişmeler ve iş yerlerinde dijital dönüşümü değerlendirmek üzere Bakan Yardımcısı Kaymakcı ile bir araya geldi.

"Eskişehir sanayisi yeşil mutabakata yabancı değil"

Toplantının açılışında konuşan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bakan Yardımcımız Sayın Faruk Kaymakcı’nın ESO’da olması ve bu vesile ile ekonomik ve dijital dönüşümdeki gelişmeleri ilk ağızdan dinleyecek olmak bizler için çok önemli. Bizler Eskişehir Sanayi Odası olarak AB Yeşil Mutabakatının çıktığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı başlattık. Bununla alakalı üyelerimize profesyonel anlamda hizmet vermek amacıyla Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimi’ni kurduk. Kent sanayimiz ve ülkemiz adına bu konuda sanayicilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Eskişehir sanayisinin yeşil mutabakat ve dijital dönüşüme yabancı olmadığını söyleyebilirim.” dedi.

"Yeşil Mutabakata uymazsak fon bulmakta ve ihracatta sıkıntı yaşarız"

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı ve Büyükelçi Faruk Kaymakcı, son dönemdeki gelişmeler, bunların sanayi, yatırım ve ticareti nasıl etkileyeceğine dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Kaymakcı, “Türkiye, emisyon azaltım taahhütlerinde kaldıramayacağı yükün altında kalabilirdi ancak Paris Anlaşmasını onaylayarak Türkiye’nin gelişmiş bir ülke olduğunu tüm Avrupa Birliği ülkelerine kanıtladık. Bu çok önemli bir adım. İklim değişikliği önemli bir konu. AB ülkeleri, Yeşil Mutabakatı kabul etti. Özetle 2053 yılı itibari ile dijital ve yeşil bir Avrupa kıtası oluşturulmak isteniyor. En kritik noktalardan bir tanesi 2030 yılına kadar en az karbon emisyonu yüzde 35 azaltılacak. Bu hedef bizi de ilgilendiriyor. Eğer AB yeşil mutabakatına ayak uydurmazsak; fon bulmakta ve AB ülkelerine İhracatta ciddi sorunlar yaşarız.” diye konuştu.

AB’nin mutabakat kararı sonrası Ticaret Bakanlığı’nın o dönemde AB Yeşil Mutabakatına sahip çıktığını ve Türkiye’nin eylem planını kağıt üstüne dökmeye başardığını belirten Bakan Yardımcısı Kaymakcı, uygulayıcıların ise daha çok sanayicilerin olacağını söyledi. Kaymakcı, bankaların kredi verirken firmaların ne kadar emisyona neden olacağını kontrol edeceklerini ve yeşil ile dijital dönüşümü destekleyen bir çalışmalarının olması durumunda kolaylıkların da sağlanacağını ifade etti.

"İki acil konu üzerinde çalışıyoruz"

Firmaların ihracatta ve finansmana erişimde sıkıntı yaşamaması adına çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kaymakcı, “Sınırda karbon düzenlenmesi sistemini oluşturmamız ve bir karbon fiyatlandırması yapmamız gerekiyor. Ayrıca üreticiler, odalar, borsalar, şirketler, özel kurumlar için yeni bir fon çalışması daha yaptık. Türkiye Yatırım Platformunu kurduk. Platformun amacı, Türkiye’ye yeşil ve dijital dönüşümde doğrudan finansman sağlanacak. AB bunun için 40 milyar avroluk bir garanti yaratıyor. Firmaların dönüşüm projelerine sıfır faizle çok uzun dönemde ödememe avantajı ile bankalar tarafından özel sektöre yönelik kredi şeklinde kullandırılacak. Uluslararası mali kuruluşlar bu fonu almış durumda. Bunun çağrıları da başladı. Firmalarımız araştırmalarını yapıp bu fona başvurabilecek.” dedi.

Yapılan bilgilendirmeler sonrası toplantı soru-cevap şeklinde devam ederek, üreticilerin soruları Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı tarafından yanıtlandı.