alexa

banner933

banner934

banner935

banner941

banner942

banner943

banner912

banner936

banner937

banner938

banner939

banner940

banner944

banner766

İstihdam son 1 yılda 469 bin arttı

TEPAV istihdam izleme bültene göre, Temmuz 2018’de bir önceki yıla göre 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 469 bin artış olurken, Haziran 2018’e göre 146 bin artış gerçekleşti. Ocak-Temmuz 2018 döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre istihdam artışında azalan bir eğilim gözlendi. Sigortalı ücretli çalışan sayısı son bir yılda en fazla artan il 48 bin artışla Antalya oldu. Antalya’yı 39 bin artışla Ankara, 38 bin artışla İzmir, 28 bin artışla Kocaeli ve 19 bin artışla İstanbul takip etti.

Ekonomi 25.10.2018, 16:23 ABONE OL: google news
İstihdam son 1 yılda 469 bin arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2018 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2018 verilerinin değerlendirildiği TEPAV İstihdam İzleme Bülteni’nin 77'nci sayısı yayımlandı. Buna göre; Temmuz 2018’de, son bir yıldaki değişimlere bakıldığında yüzde 3,5 ile en fazla artış esnaf ve çiftçi sayısında görüldü. Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısında yüzde 3,3; kamu çalışanı sayısında yüzde 1,2 artış yaşandı. Sigortalı ücretli (4/a), kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçi (4/b) ve kamu çalışanı (4/c) sayıları Ocak 2013’de 100 kabul edildiğinde, söz konusu değer Temmuz 2018’de sigortalı ücretlilerde (4/a) 125,4, kendi hesabına çalışan esnaf ve çiftçilerde (4/b) 96,1 ve kamu çalışanlarında (4/c) ise 112,8 oldu. 

İstihdam 1 yılda 469 bin, 1 ayda 146 bin arttı: Temmuz 2018’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 3,3’lük artışla 14 milyon 664 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre sigortalı ücretli çalışan sayısında 146 binlik artış gerçekleşti. Temmuz 2018’de esnaf ve çiftçi sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 3,5’lik artışla 2 milyon 849 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında ise Haziran 2018’e göre esnaf ve çiftçi sayısında 146 binlik artış gerçekleşti. Temmuz 2018’de kamu çalışan sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 1,2’lik artışla 3 milyon 11 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre kamu çalışanı sayısında 9 binlik azalış gerçekleşti. 

İstihdam 1 yılda 469 bin arttı: Temmuz 2018’de sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 3,3’lük artışla 14 milyon 664 bin oldu. Mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre sigortalı ücretli sayısında 146 binlik artış gerçekleşti. Sektörel bazlı değişimlere bakıldığında yıllık en çok artış, 72 bin ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sektörü, 62 bin artışla eğitim ve insan sağlığı hizmetleri sektörleri takip etti. Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 92,8 ile iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 66,5 artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, yüzde 34,6 artışla madenciliği destekleyici hizmet ve yüzde 33,9 artışla kütüphane, arşiv ve müzeler sektörleri takip etti. 

Bina inşaatı 1 yılda istihdamı en fazla azalan sektör oldu: Türkiye genelinde Temmuz 2018’de, Temmuz 2017’ye göre 88 sektörün toplamında 469 bin artış görülmesine rağmen 26 sektörde sigortalı ücretli çalışan sayısında azalış görüldü. Sigortalı ücretli sayısında azalma görülen 26 sektörde, en çok azalmanın görüldüğü 10 sektör aşağıdaki tabloda gösterildi. Tabloda ilk sırayı 56 binlik istihdam azalışı ile bina inşaatı sektörü aldı. Oransal olarak istihdam en hızlı bilgi hizmet faaliyetleri sektöründe (yüzde 20,8) azaldı. 

İmalat sanayide kayıtlı istihdam 1 yılda 135 bin arttı: Temmuz 2018’de imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında Temmuz 2017’ye göre 135 binlik (yüzde 3,8) artış gerçekleşirken, Haziran 2018’e göre imalat sanayide sigortalı ücretli çalışan sayısında 55 bin artış gerçekleşti. 24 imalat sanayi sektörü içerisinde geçen yıla göre sadece 3 sektörde azalış görüldü. İmalat sanayide istihdamı en çok artan sektörlerin başında 37 bin yeni istihdam ile giyim eşyaları imalatı sektörü geldi. Bu sektörü 15 binlik artış ile ana metal sanayi ve 14 binlik artış ile gıda ürünleri imalatı sektörleri takip etti. İmalat sanayide oransal olarak en hızlı artış ise yüzde 25,7 ile tütün ürünleri imalatı sektöründe oldu. 

İstihdamı en hızlı artan il Kilis oldu: Sigortalı ücretli çalışan sayısı Temmuz 2018’de geçen yıla göre 74 ilde artarken; 7 ilde azaldı. En fazla artış 48 bin ile Antalya’da yaşandı. Antalya’yı; 39 bin artışla Ankara, 38 bin artışla İzmir, 28 bin artışla Kocaeli ve 19 bin artışla İstanbul takip etti. Oransal olarak sigortalı ücretli istihdamı Temmuz 2017’ye göre yüzde 35,3 ile en hızlı Kilis’te arttı. Kilis’i; Hakkari, Ardahan, Bitlis ve Tunceli takip etti. 

1 yılda kadın istihdamı 303 bin arttı: Temmuz 2018’de sigortalı ücretli kadın istihdamında Temmuz 2017’ye göre 303 bin artış (yüzde 8) gerçekleşirken, Haziran 2018’e göre 26 bin azalış gerçekleşti. Sektörel bazda bakıldığında son bir yılda 45 bin artışla eğitim sektörü kadın çalışan sayısında en çok artış yaşanan sektör oldu. Bu sektörü, 40 bin artışla insan sağlığı hizmetleri ve 34 bin artışla perakende ticaret sektörleri takip etti. Oransal artışlara bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü yüzde 129,6’lık artışla en hızlı artış yaşanan sektör oldu. 

1 yılda imalat sanayide kadın istihdamı 61 bin arttı: Temmuz 2018’de imalat sanayinde istihdam edilen sigortalı ücretli kadın sayısında Temmuz 2017’ye göre sadece 2 sektörde azalış yaşandı. İmalat sanayinde çalışan kadın sayısında Temmuz 2017’ye göre 61 bin artış gerçekleşirken, Haziran 2018’e göre 28 bin artış gerçekleşti. Son bir yılda kadın istihdamının en fazla arttığı sektör 23 bin artışla giyim eşyaları imalatı sektörü oldu. Bu sektörü gıda ürünleri imalatı ve tekstil ürünleri imalatı sektörleri takip etti. Oransal değişime bakıldığında ise yüzde 92,5’lik artışla tütün ürünleri imalatı sektörü Temmuz 2017’ye göre imalat sanayide sigortalı ücretli kadın çalışan sayısı en hızlı artan sektör oldu. 

1 yılda sigortalı kadın çalışan sayısı en hızlı Bitlis’te arttı: Temmuz 2018’de sigortalı ücretli kadın istihdamında Temmuz 2017’ye göre 81 ilin toplamında 303 bin artış yaşanırken, Haziran 2018’e göre 26 bin azalış yaşandı. Temmuz 2018’e göre artış yaşanan illerin başında 48 binlik istihdam artışıyla İstanbul geldi. İstanbul’u; 23 bin istihdam artışı ile Antalya, 22 bin artış ile Ankara ve 19 bin artış ile İzmir takip etti. Oransal artışlara bakıldığında en hızlı artış yüzde 60,9 ile Bitlis’te yaşandı. Bitlis’i; Kilis, Tunceli, Ağrı ve Hakkari takip etti. 

1 yılda 88 sektörün 69’unda işyeri sayısı arttı: Temmuz 2018’de Türkiye genelinde faaliyet gösteren işyeri sayısı Temmuz 2017’ye göre yüzde 3,1 (57 bin) artarak 1 milyon 874 bin oldu. Sektörler bazında incelendiğinde, Temmuz 2017’ye göre 10 bin artış ile perakende ticaret sektörü işyeri sayısı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü; toptan ticaret, yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ve gayrimenkul faaliyetleri sektörleri izledi. Oransal değişime bakıldığında kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektöründeki işyeri sayısı bir yılda yüzde 62,3 oranında arttı. Bu sektörü tütün ürünleri imalatı ve madenciliği destekleyici hizmet sektörleri takip etti. 

1 yılda işyeri sayısı 80 ilde arttı: Temmuz 2018’de, Temmuz 2017’ye göre Bartın hariç tüm illerde işyeri sayısı arttı. Türkiye genelinde bir yılda işyeri sayısı 57 bin (yüzde 3,1) arttı. Son bir yılda işyeri sayısını en çok artıran il İstanbul (8 bin) oldu. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Kocaeli ve Muğla takip etti. Oransal değişime bakıldığında işyeri sayısı en hızlı artan il yüzde 16,3 artışla Şırnak oldu. Şırnak’ı; Hakkari, Bingöl, Van, Batman ve Mardin takip etti. 

1 yılda KOBİ sayısı 56 bin arttı: Temmuz 2018 verilerine göre, KOBİ sayısı 1 yılda 56 bin artarak 1 milyon 869 bin oldu. Temmuz ayında geçen yıla göre KOBİ işyeri sayısı en fazla artan il 8 bin ile İstanbul oldu. İstanbul’u; İzmir, Ankara, Kocaeli ve Muğla takip etti. KOBİ işyeri sayılarının sektörel dağılımlarına bakıldığında 1 yılda en hızlı artan sektör yüzde 59,5 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sektörü; tütün ürünleri imalatı ve kütüphane, arşiv ve müzeler sektörleri izledi. 

1 yılda KOBİ’lerde sigortalı çalışan sayısı 390 bin arttı: Sigortalı çalışan sayılarının KOBİ’lere göre dağılımlarına bakıldığında; Temmuz 2017’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı 390 bin artarken, Haziran 2018’e göre 47 bin arttı. Temmuz 2017’ye göre KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artış gösteren il 54 bin istihdam ile İstanbul oldu. İstanbul’u; 28 bin ile Ankara, 26 bin ile İzmir ve Antalya ve 19 bin ile Kocaeli izledi. KOBİ sigortalı çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 63,5 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü oldu. Bu sektörü; madenciliği destekleyici hizmet ve yatılı bakım faaliyetleri sektörleri takip etti. 

1 yılda esnaf sayısı 100 bin arttı: Türkiye genelinde esnaf sayısı Temmuz 2017’ye göre 100 bin (yüzde 5) artarak 2 milyon 126 bin oldu. Haziran 2018’e göre esnaf sayısı 113 bin arttı. Son bir yılda esnaf sayısı en fazla (24 bin) İstanbul’da arttı. İstanbul’u; Kahramanmaraş, Balıkesir, Denizli ve Urfa takip etti. Oransal olarak bakıldığında esnaf sayısı en hızlı (yüzde 221,9) Kahramanmaraş’ta arttı. Kahramanmaraş’ı; Balıkesir, Sivas, Afyon ve Denizli takip etti. 

1 yılda kayıtlı çiftçi sayısı 3 bin azaldı: Temmuz 2018’de çiftçi sayısında Türkiye genelinde Temmuz 2017’ye göre 3 bin (yüzde 0,4) azalırken, Haziran 2018’e göre 33 bin artış gerçekleşti. 1 yılda çiftçi sayısı 61 ilde azaldı. Çiftçi sayısı en fazla azalan il Antalya oldu. Antalya’yı; Konya, Mersin ve Manisa takip etti. Oransal olarak en hızlı azalış yüzde 34,5 ile Hakkari’de gerçekleşti. Hakkari’yi; Bartın, Elazığ ve Osmaniye takip etti. 

Kamu çalışanı sayısı 1 yılda 35 bin arttı: Temmuz 2018’de kamu çalışanı sayısı Türkiye genelinde Temmuz 2017’ye göre 35 bin (yüzde 1,2) artarken, mevsimsellikten arındırılmış değerlere bakıldığında Haziran 2018’e göre 9 bin azaldı. Temmuz 2017’ye göre Isparta, 8 bin artış ile kamu çalışanı sayısı en fazla artan il oldu. Isparta’yı; İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya izledi. Oransal olarak incelendiğinde Temmuz 2017’ye göre en hızlı artış yüzde 32,4 ile Isparta’da gerçekleşti. 

Ardahan, 1 yılda kazancı en fazla artan il oldu: Temmuz 2018 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların illere göre bakıldığında; Ardahan, 24,35 lira artış ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il oldu. Ardahan’ı; Eskişehir, Siirt, Karabük ve Kocaeli takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan il yüzde 27,5 ile Ardahan oldu. Ardahan’ı; Siirt, Eskişehir ve Bayburt izledi. 

1 yılda kazancı en fazla artan sektör havayolu taşımacılığı sektörü oldu: Temmuz 2018 verilerine göre 4/a sigortalı kapsamında prime esas ortalama günlük kazançların sektörlere göre dağılımına bakıldığında havayolu taşımacılığı sektörü 59,81 lira ile 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan sektör oldu. Bu sektörü iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmeti sektörleri takip etti. Bir yılda ortalama günlük kazancı en hızlı artan sektör yüzde 51,8 ile iyileştirme ve diğer atık yönetimi hizmetleri sektörü oldu. 

1 yılda işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 17 bin arttı: Ağustos 2018’de işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısında Ağustos 2017’ye göre yüzde 18,9 oranında (17 bin) artış görüldü. İşsizlik ödeneği bekleyenler en çok İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’da arttı. İşsizlik ödeneği alanların sayısı Ağustos 2018’de Ağustos 2017’ye göre 7 bin (yüzde 15,1) artış görüldü. İşsizlik ödeneği alan sayısında geçen yıla göre en fazla İstanbul’da artış oldu. İstanbul’u; Ankara, İzmir Tekirdağ ve Konya takip etti. 
 

Yorumlar (0)
banner914
Günün Anketi Tümü
Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı düşünüyor musunuz?
Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 13 Mayıs 2021
İmsak 03:57
Güneş 05:38
Öğle 12:59
İkindi 16:52
Akşam 20:10
Yatsı 21:45

Gelişmelerden Haberdar Olun

@