ESKİ Genel Müdürlüğü personeli çok taraflı uluslararası projeler ile Avrupa komisyonu fonlama ve ihale portalı konusunda eğitim aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) birimlerinde proje ve planlama alanlarında görev yapan personele, çok taraflı uluslararası projeler ile Avrupa komisyonu fonlama ve ihale portalı konusunda eğitim verildi.

Eskişehir'den Ata'ya anlamlı günde en anlamlı ziyaret Eskişehir'den Ata'ya anlamlı günde en anlamlı ziyaret

Eskişehir Teknik Üniversitesi Araştırma ve Lisansüstü Süreçler Direktörlüğü Öğretim Görevlisi Okan Saldoğan tarafından verilen eğitimde: ‘Ufuk Avrupa genel bilgilendirme eğitimi kapsamında araştırma ve yenilik odaklı ikili ve çok taraflı uluslararası projeler ile Avrupa komisyonu fonlama ve ihale portalı’ konusunda çalışanlara bilgi verildi. 

Uluslararası araştırma fonlarından yararlanma kapasitesinin ve uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın artırılmasına yönelik TÜBİTAK 1071 Programı, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler desteklemeyi hedefliyor.