Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli “Yeşil Yatırım, Yeşil OSB” anlayışı ile yapılan yatırımların sonuç vermeye başladığını belirterek, “Yeşil yatırım, Yeşil OSB anlayışı ile yaptığımız yatırımlar arıtma tesisinde sonuç vermeye başladı. Uzun yıllardır tehlikeli sınıfta olan arıtma çamuru yaptığımız yatırımlar sayesinde tehlikesiz sınıfa geçti. Gurur verici olan bu çalışmanın sonucunu görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Maliyetleri düşürmek, temiz ortamda çalışmak, çamuru alternatif geri kazanım yöntemleriyle değerlendirmek, kısaca ülke ekonomisine katkı vermek için yaptığımız bu çalışmaların meyvesini almak bizleri son derece mutlu etti” dedi. Başkan Küpeli, çamur susuzlaştırma ünitesinde yapılan yatırımlar hakkında ise, “Çamur susuzlaştırma ünitesinde yapılan yatırımlar ile susuzlaştırma prosesinde bazı değişikliklere gidilmiş, bağlayıcı kimyasal kullanımından vazgeçilmiş ve yeni yönteme uygun olarak polimer kullanımına daha az miktar ile geçilmiştir” ifadelerinde bulundu. 

Kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB olacağız

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyesi ve ESART A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Ayva’da, Yeşil OSB Programı kapsamında kurdukları Yeşil Hücre birimi hakkında bilgi verdi. Ayva, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Grubu liderliğinde Türkiye Hükümeti tarafından Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (Yeşil OSB) programını başlatmıştı. Eskişehir OSB programın uygulama aşaması için seçilen iki pilot OSB’den biriydi. Eskişehir OSB’de bu çalışmalar kapsamında 2020 yılında Yeşil Hücre birimi kurulmuş olup çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliğe erişmek için kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamaları gibi yeşil performans önlemlerinin en yüksek düzeyde alınmasını, yeşil altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesini, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB olmayı hedeflemektedir” şeklinde konuştu. 

Yeşil Hücre'nin hedeflerini sıraladı

ESART A.Ş. Başkanı Yavuz Ayva Yeşil Hücrenin hedefleri için ise şunları söyledi: “Yeşil Hücre birimi ile bölgenin sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, katılımcı firmaları iklim dostu teknoloji ve uygulamalar hususunda desteklemek, en iyi uygulamaları, yeniliği, öğrenmeyi ve bilgi yönetimini teşvik etmek ve bunun etrafında kurumsal bir hafıza oluşturarak devam ettirmek adına projelerin geliştirilmesi ve bu projeleri OSB’nin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Mevzuata uyumu bölge düzeyinde tesis etmek, OSB’nin Yeşil Kalkınması için çalışmalarda bulunmak, yeşil teknoloji ve süreçleri takip etmek, dijital uygulamaların takibi, yeşil altyapı gelişimini denetlemek, paydaşlarla iş birliği içerisinde yeşil dönüşümün geliştirilmesi için çalışmak Yeşil Hücrenin hedefleri arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu.