alexa

banner912

banner766

Eskişehir'de hayata değer katmaya devam ediyorlar

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Eskişehir Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), Sosyal Yardımlar, Evde Kişisel Bakım Hizmetleri, Hoş Geldin Bebek, ES Çocukevi, Çocuk Hakları Birimi, Eşitlik Birimi, Engelli Hizmetleri...

18 Nisan 2021, 14:40
Eskişehir'de hayata değer katmaya devam ediyorlar

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından Eskişehir Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), Sosyal Yardımlar, Evde Kişisel Bakım Hizmetleri, Hoş Geldin Bebek, ES Çocukevi, Çocuk Hakları Birimi, Eşitlik Birimi, Engelli Hizmetleri Birimi, Zihinsel Engelli Gündüz Bakımevi, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi olmak üzere 10 farklı organizasyonla yürütülüyor.

Öncelikle birimlerdeki çalışmalarınıza geçmeden önce, “sosyal hizmet” kavramını biraz açar mısınız?

Günümüzde çağdaş belediyecilik anlayışı, şehirlerin fiziksel koşullarının iyileştirilmesinin yanında sosyal yapılarının da “yerelde” ve “yerinde” incelenmesini, buna göre özel tedbirler alınmasını gerektiriyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak şehir merkezi ve ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bu kapsamda hizmet sunmakta, bu hizmeti de yardım etme yaklaşımından hak temelli çalışma yaklaşımına taşıyarak gerçekleştirmekteyiz. 

Sosyal Hizmetler Dairesi olarak; Sosyal Yardım Hizmetleri, Yaygın Eğitim Hizmetleri ve Özel Gereksinimli Gruplara Hizmet kapsamında faaliyet gösteriyoruz. Sosyal Yardım Hizmetleri kapsamında, sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin, yapılan sosyal inceleme sonrası, belli yoksunluklarının giderilmesi yönünde destek sağlamaktayız. Yoksullukla mücadele kapsamında verdiğimiz bu desteği görünür kılmadan, ihtiyaç sahibini rencide etmeden, ona ‘yardım’ etmeyip hakkı olanı almasında ‘destek’ oluyoruz. Nihai amacımız ise ihtiyaç sahibinin kendine yeter halde olması, sosyal yardım hizmetine bağımlı hale gelmemesi, insan onuruna yaraşır şekilde yaşaması. Covid-19 ile mücadele sürecinde sosyal yardım hizmetlerimiz artarak devam ediyor.

Bir çok alanda çalışmalarınız var. Ancak, öyle sanıyorum ki kısa adı ESMEK olan Eskişehir Sanat ve Meslek Eğitim Kursları bilhassa ev kadınları tarafından çok rağbet görüyor.

Evet bu tespitiniz çok doğru. Biliyorsunuz Eskişehir, UNESCO’nun tescilli “Öğrenen Şehir”lerinden biri.  Geride bıraktığımız 2020 yılında pandemi süreci nedeniyle açtığımız kursları online olarak sürdürmek zorunda kaldık. Hala da o şekilde devam ediyoruz. Eskişehir Sanat Meslek Eğitim Kursları’nda 2020 yılı içerisinde 157 branşta kurs açtık. Bu kurslarımızdan 15 bine yakın Eskişehirli yararlandı. Pandemi olmasaydı eminim sayı çok daha yüksek olurdu.

Bu kursları düzenlemekteki temel hedefiniz nedir?

Eğitim hizmetleri kapsamında, Eskişehir Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) bünyesinde bulunan eğitim merkezlerinde farklı yaş, dil, din, ırk, cinsiyetteki vatandaşlarımızla kurs ve atölye çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmaları gerçekleştirirken sivil toplum kuruluşları, kamu kurum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği içerinde olmaya özen gösteriyoruz. ESMEK’te sunduğumuz yaygın eğitim modeli, yaşam boyu eğitim örneği olarak işsizlikle mücadeleyi, bilgi-beceri seviyesini yükseltmeyi, sosyal yaşama katılımı ve aktif yaşlanmayı desteklemeyi içeriyor.

Kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar gibi özel gereksinimli gruplara hizmet kapsamında, Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile şehrimiz kadınlarının sağlık ve sosyal yönden güçlenmesine, Çocuk Hakları Birimi ile çocuğun yüksek yararının gözetilmesine, Engelli Hizmetleri Birimi ile engelli vatandaşlarımızın erişim haklarından yaralanarak engelsiz bir yaşam sürmelerine, Eşitlik Birimi ile eşit hakların farklı ihtiyaçlar gözetilerek uygulanmasına hizmet etmekteyiz. Özel gereksimlilere yönelik doğru inceleme, doğru tespit ve doğru müdahale araçları kullanarak “geride tek bir kişi kalmayacak şekilde” içermeci bir anlayışla çalışıyoruz. Covid-19 sürecinde, hizmetlerimiz online olarak da devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da herkesi kucaklayan sosyal hizmet anlayışı ile açacağı yeni hizmet birimleri ve geliştireceği yenilikçi hizmet modelleri ile bu ve bundan sonraki yıllarda da hayata değer katmaya devam edecektir.

Gelin şimdi hep birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki birimleri daha yakından tanıyalım. 

ESMEK (ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT MESLEK EĞİTİM KURSLARI)

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) görev alanı içerisinde ve ilçelerde ikamet eden vatandaşlarımızın genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, çeşitli alanlarda el becerisi kazandırmak, meslek sahibi olmalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, boş zamanlarını değerlendirmeleri için alternatif programlar sunmak, unutulmaya yüz tutmuş bulunan geleneksel el sanatlarının tekrar canlanmasını  ve aile ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla örgün eğitimi tamamlayıcı nitelikte kurulmuş bir yaygın eğitim organizasyonudur.
Çocuklar, kadınlar, erkekler, gençler, işsizler, işi olup mesleğinde ilerlemek isteyenler, yeni bir hobi, sanat ve beceri kazanmak, emekliler ve kendini geliştirmek, aile ekonomilerine katkı sağlamak isteyenler ESMEK’in hedef kitlesini oluşturmaktadır.

SOSYAL YARDIMLAR

“Herkes için Sosyal Belediyecilik” anlayışı ile Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan sosyo-ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olan ve temel gereksinimlerini karşılamakta güçlük çeken özel gereksinimli ve dar gelirli bireylere sosyal inceleme yapılarak;  Gıda Malzemesi Yardımları (kuru gıda, kahvaltılık gıda, pku ve çölyak hastalarına özel gıda paketi, hijyen kolisi), Yakacak Yardımları ( Kömür ), Ev Eşyası ve Giyim Yardımı, Eğitim Yardımı (forma, eğitim malzemesi, çanta vb.), Hasta Bezi Yardımı, Bebek Bezi Yardımı, Evsizlere Süreli Barınma Hizmeti, Yol Yardımı (bilet alımı yoluyla) gibi ayni yardımlar ile sosyal hizmet desteğinde bulunulmaktadır.  

EVDE KİŞİSEL BAKIM HİZMETLERİ

“Sevgi Eli Uzatıyoruz” projesi kapsamında yaş ve cinsiyet ayırmaksızın evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilerin Evde Banyo (Hasta Yıkama) ve Kuaförlük (Tırmak Kesimi, Saç ve Sakal Kesimi) hizmetlerinden belediye bütçesi imkânları ölçüsünde faydalanması sağlanıyor. Randevu ile verilen bir hizmet olup yıl boyunca devam ettirilmektedir. Hizmet tekrarı hizmeti alanların hastalık, engellilik, yaş, ekonomik ve sosyal durumları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülen Evde Kişisel Bakım Hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız 0.552.4262540 numaralı telefonu hafta içi saat 08.30-17.30 saatleri arasında arayarak bilgi ve randevu alabilirler.

HOŞGELDİN ESKİŞEHİRLİ BEBEK

Büyükşehir Belediyesi mücavir alanı içinde bulunan ilçe ve bağlı mahallelerinde yıl boyunca yeni doğan bebek ziyaretleri düzenlenerek ailelere yeni doğan seti bulunan çanta hediye edilmektedir. Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak yürütülen bu hizmet için merkez ilçeler dışında kalan ilçelerde ikamet eden ve yeni bebek sahibi olan aileler 0.222.2115500/1374 numaralı telefondan bilgi alabilirler. 

ES ÇOCUK EVİ

Es Çocuk Evi, sosyo-ekonomik düzeyi düşük, dar gelirli, parçalanmış ailelerin çocukları veya ebeveynlerinden biri cezaevinde olan 36-72 ay arası çocukların okulöncesi eğitim olanaklarından faydalanmasını sağlamak, ailelere ve çocuklara kaliteli eğitim sürdürme amacıyla hizmet vermektedir. 2011 yılında faaliyete geçen Es Çocuk Evi,  AB Merkezi Finans İhale biriminden hibe almaya hak kazanılarak kurulmuştur. Çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanarak ilimizdeki okullaşma oranına katkıda bulunulmaktadır. Başvurular doğrudan Es Çocuk Evi’ne 0.222.2181866 numaralı telefondan yapılmaktadır.

ÇOCUK HAKLARI BİRİMİ

Birimin amacı; çocukların kendileriyle ilgili olan konularda karar verme becerilerini, yetişkinlerin de çocukların katılımını sağlama becerilerini arttırmaya yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması konusunda hizmet vermek.

“Çocukların görüş bildirme ve kendisini etkileyen olaylarda görüşlerinin dikkate alınması kapsamında yerelde çocukların düşüncelerini saydam hale getirebilmek ve çocuklara geleceğin değil, bugünün bireyleri olarak yaklaşan bir toplum oluşturmaya katkı sağlayabilmek” vizyonu ve “0-18 yaş arası çocukların aile ve toplum içindeki bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştirmek,  insan hakları konusunda çocuklarda farkındalık yaratabilecek çalışmalar yapılmasını organize etmek, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan dört temel ilkeye yönelik (‘ayrım gözetmeme’, ‘çocuğun öncelikli yararı’, ‘yaşama, hayatta kalma ve gelişme hakkı’ ve ‘çocukların görüşlerine saygı’) çalışmalar düzenlemek, Yerelde Çocuk Haklarını yaygınlaştırıcı savunuculuk çalışmaları oluşturmak” misyonu ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Birimde yapılan çalışmalar ve atölyeler ile ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada duyurular yaparak vatandaşlarımız bilgilendirilmekte, kontenjana göre telefon ile kayıt alınmaktadır.

Çocuk Hakları Birimi; 0.222.2220057 ve 0.538.8763873 numaralı telefonlar aranarak birim ve sunulan hizmetler hakkında bilgi alınabilmektedir.

ENGELLİ HİZMETLERİ BİRİMİ

Engelli Hizmetleri Birimi; “erişim haktır” ilkesi ile engelli vatandaşlarımızın şehir içinde bir başkasına ihtiyaç duymaksızın rahatça dolaşmalarını sağlayacak çalışmalar yürütüyor. Sosyal, kültürel, sağlık, spor ve eğitim alanlarında yapılan çalışmalarla desteklenen engellilerimize bu yönde çözümler üretmek, kaynaştırma programları düzenlemek amacıyla hizmet veriyor. Belediyemizden yardım talebinde bulunan ve yerinde sosyal inceleme yapılan engelli bireylere araç-gereç desteği işe, üniversiteye ve okula giden bedensel engellilere ulaşım desteği, hareket kısıtlılığı olan yaşlı ve engellilere refakatçileri ile birlikte binmek şartı ile belirledikleri iki hareket noktası arasında ulaşımlarına yönelik ve haftada en fazla iki kez olmak ve hizmetten yararlanmak için bir gün önceden 0.535.1066239 numaralı telefon aranarak randevu alınmak üzere ücretsiz taksi hizmeti sağlıyor. 

ZİHİNSEL ENGELLİ GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ

Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi’nde; 18 yaşını doldurmuş ve “Zihinsel Engelli, Otizm Spektrum Bozukluğu ve Alzheimer” tanısı almış bireylere yönelik öz bakım hizmetleri, atölye programları, psiko-sosyal destek ve sağlık danışmanlığı hizmetleri sunularak zihinsel engelli bireylerin günlük yaşam becerileri ve bedensel yeterliliklerini güvenli bir ortamda geliştirmeleri amaçlanarak gündüzlü bakım hizmeti verilmektedir. 

KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ 

Kadın Danışma Merkezleri, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan kadınların, yaşadıkları şiddetle mücadele ederken farklı alanlarda ihtiyaç duyabileceği desteği sağlayan yapılardır.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi 2008 yılının Nisan ayından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir.

Temel amacımız merkezimize başvuran kadınlara şiddetle mücadelesinde yalnız olmadığını hissettirmek ve şiddetle mücadele yolları hakkında bilgilendirme sağlamaktır. Bunun yanı sıra fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik şiddete maruz kalan, iş arayan, boşanma konusunda kararsızlık yaşayan, sosyal yardım (para, gıda, giyim ) isteyen, çocuğu ile sorunları olan, eşi ile iletişim sorunu yaşayan, sağlık problemleri olan, kendi ailesi ( anne – baba – kardeşler ) ile problemi olan, kredi almak isteyen, avukat ile görüşmek isteyen, kilo konusunda problemi olan, düzenlenen eğitimlere katılmak isteyen kadınlara gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaktadır.

Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi; hastaneler, polis merkezleri, baro, valilik-kaymakamlık, belediyeler, sığınma evleri, üniversiteler, iş kur, sivil toplum örgütleri ve medya gibi pek çok kurum ve kuruluş ile işbirliği halinde çalışmaktadır.

EŞİTLİK BİRİMİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Özel Gereksinimliler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak, 22 Mayıs 2014 tarihinde kurulmuştur. Yerelde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmeye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, yerel karar alma süreçlerine katılımını artırıcı program ve politika stratejilerini belirlemek,  bu stratejilerin uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerileri geliştirmek,  bu konuda çalışan sivil oluşumlarla işbirliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Birim tarafından, TCDB (toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme) çalışmaları koordine edilmekte, belediyenin verdiği hizmetlerin cinsiyet dağılımı verilerini görünür hale getirmek amacıyla mevcut durum analizi yapılmakta, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini sağlamak amaçlı atölyeler ve faaliyetler düzenlenmekte, 25 Kasım ve 8 Mart özel günlerinde Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile etkinlikler düzenlemekte, kadınların güçlendirilmesi açısından Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, ESMEK, Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi, Engelli Hizmetleri Birimi gibi birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütmektedir.

PROJE BİRİMİ

Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü, belediyenin strateji, hedef ve politikaları doğrultusunda proje alanlarını ve önceliklerini belirleme; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde açılan hibe programlarını ve fonları takip ederek, daire başkanlıklarına yazılı olarak bildirme; açılan hibe programlarından ve fonlardan faydalanılmasını sağlamak üzere proje hazırlama; kabul edilen projeleri yürütme veya ilgili daire başkanlıklarına, projelerinin yürütülmesinde destek olma; ulusal ve uluslararası ağ üyelikleri konusunda gündemi takip etme ve gerekli raporlamaları hazırlama faaliyetlerini yürütüyor.

Teşekkür ederiz. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı düşünüyor musunuz?
Koronavirüs (Covid-19) aşısı olmayı düşünüyor musunuz?
Namaz Vakti 30 Temmuz 2021
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:09
İkindi 17:02
Akşam 20:21
Yatsı 21:56

Gelişmelerden Haberdar Olun

@