ETO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eskişehir AB Bilgi Merkezi, Brüksel’le ortak gerçekleştirilen #EUYouth4Days (Gençlik için AB) etkinliği için gençler ile bir araya geldi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteği ile yapılan etkinlikte, belediye gençlik merkezi çalışanları, üniversite öğrencileri, dernek ve sivil toplumdan temsilciler katılımcı olarak yer aldı. Program sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonraki oturumlarla devam etti.

AB ve Gençlik politikaları üzerine çalışan öğrenciler ve katılımcılar Brüksel’den yapılan canlı yayınların takip ederek, uzmanlar ve komisyon üyelerini dikkatle izlediler. Konferansta konuşmacılar; dijitalleşme, girişimcilik, küresel iklim değişikliği, AB Komşu ülke gençlerinin temel talepleri, savaş ve kriz durumlarında gençlerin tutumu, yaşanan toplumsal olaylara gençlerin verdiği reaksiyonlar, Avrupa’daki gençlerin istihdam planı gibi konu başlıklarını ele aldı. 

Yurtman: Riyakar övgülere ihtiyacımız yok Yurtman: Riyakar övgülere ihtiyacımız yok

Eskişehir özelinde gençlerin sorunları tartışıldı

Brüksel’de konuşlan konulara paralel olarak, moderatörlüğü Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Onur Özçelik yaptığı oturumlarda, küresel sorunların gençler üzerindeki etkileri, gelecekte oluşturacağı sonuçlar ve gençlerin tüm bu konulardaki dayanıklılığı konusunda “nasıl bir dayanıklılık oluşturabiliriz? Dayanıklılık nasıl geliştirilebilir?” sorularının yanıtı arandı. Katılımcılar, COVID19 salgınınında fırsatlar ve karşılaşılan zorluklar üzerinde tartışmalar gerçekleştirilirken, Eskişehir’li gençlerin kırılganlık yaşadığı sorunların başında işsizlik, ekonomik yetersizlik, iklim ve enerji krizi, salgın, eğitim konuları olduğu belirtildi.