Sendika üyeleri tarafından yapılan ortak açıklama şu ifadelere yer verildi;

“Eğitim çalışanlarının başta ekonomik ve özlük hakları olmak üzere sorunlarının ağırlaşarak arttığı   bir süreç yaşamaktayız. Siyasal iktidarın imkanlarından yararlanan, Eğitim Bir Sen ve Türk Eğitim Sen, taraflarını ve saflarını eğitim çalışanlarından yana değil iktidardan yana koymuş durumdadır. Bugün , ÖMK, 3600 ek gösterge, görevde yükselme konusunda adaletsizlik eğitim çalışanlarını bölmektedir. Son dört yıldır tartışılan, Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen geri adım atılmamaktadır. Türkiye'de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur"

Sendika üyeleri taleplerini ise şu sözlerle açıkladılar;

  • 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi,
  • Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması,
  • Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi,
  • Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi,
  • Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi,
  • Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması.

Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Buradaki talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim emekçilerinin taleplerdir"