TÜKDES Genel Başkanı Süleyman Bakal, yaptığı açıklamada Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde işçi blokları oluşturmayı önerenlerin bu görüşlerini tekrar gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi. 

Antalya-Eskişehir hızlı tren projesinde yeni gelişme Antalya-Eskişehir hızlı tren projesinde yeni gelişme

Süleyman Bakal “Zihinlerdeki kenar mahalleler yıkılmayı beklerken, işçi blokları oluşturmak, toplumsal ayrışmaları tetikler ve kentlileşmeyi engeller.  Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi çevresinde işçi blokları oluşturmayı önerenler bu görüşlerini tekrar gözden geçirmelidir. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında işçi blokları yapılması; toplumun zihninde ki kenar mahalleleri, fiziksel hale getirip, uzun vadede toplumda ayrışmaya yol açacak, toplumsal birlik, beraberlik ve dayanışmayı azaltacaktır” dedi. 

“İşçi blokları önerisi aceleyle açıklanmış bir fikirdir”

Bakal şöyle devam etti;

“Hemşeri derneklerinin bile, kentlileşmeyi engellediğinin tartışıldığı bir zaman diliminde, organize sanayi bölgesi çevresinde işçi blokları oluşturma önerisi aceleyle açıklanmış bir fikirdir. TOKİ uygulamalarında, Vadi şehir örneğinde olduğu gibi farklı gelir gruplarının aynı mahallede yaşayabileceği konutlar, arsalar üretmekte, farklı gelir seviyesinde ki insanların aynı sosyal donatı alanlarında bir arada olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Belediyeler gelir farklılığı olan mahalleleri yol ve köprüyle birbirine bağlamakta, farklı gelir grubundaki hemşerilerinin aynı mahallerde yaşamasını kolaylaştırmaktadır” 

“Sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz”

“Organize sanayi bölgesi çevresinde işçi blokları yapımı önerisi, kapsayıcı büyümeye de katkı sağlamayacaktır” diye konuşan Bakal, işçi blokları oluşturma önerisi, uygulaması çok gerilerde kalmış, işçisin sen, işçi kal düşüncesinin günümüze taşınmasıdır. Ortak alanlarda hayatı paylaşacağımız mekanlar ve konutlar üretmeliyiz. İşçi bloklarında yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz “sınıf” atlamanın en önemli itici gücü, faklı kültür, gelir grubundaki insanları gözlemleme özenme olanağından yoksun kalacaktır. Devlet kamu imkanlarıyla siteler işçi blokları oluşturmak, sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmaz. Kamu kaynaklarıyla, işçi blokları değil, toplumun tüm katmanlarının ortak alanlarda, hayatı paylaşacağı mekanlar ve konutlar üretilmelidir” diye konuştu.