Aralarında Eskişehir'in de bulunduğu 9 ilde yürütülecek olan “Biber, Turunçgil ve Yaprağı Yenen Sebzelerde Kalıntı Eylem Planı” ile “2023 yılı Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Uygulama Talimatı” gereği yapılacak faaliyetleri planlamak ve kontrol görevlilerinin eğitimlerini sağlamak üzere Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Ziraat Mühendisleri Aylin Poyraz ve Esra Emir ile İlçe Müdürlüklerimizden görevli Teknik personelin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda ziraat mühendisleri Aylin Poyraz ve Esra Emir’in sunumları ile yaprağı yenen sebze ürünlerinde kalıntıya sebep olan zararlı organizmalar ve zirai mücadele uygulamaları nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için zararlı organizmalara karşı entegre ve zirai mücadele teknik talimatları çerçevesinde alternatif mücadele yöntemleri (biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri) ile cezai müeyyideler konusunda bilgi verilerek hasat öncesi pestisit denetimlerinde kalıntının önlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca program çerçevesinde bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarının önlenmesi, üretimin sürdürebilirliği için zirai mücadele uygulamalarının mevzuat çerçevesinde ve teknik talimat istikametinde uygulanması değerlendirildi.

Toplantı sonunda kontrol görevlilerine Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı Uygulama Kimlik kartları teslim edildi. Kontrol görevlileri, bu eğitimleri sonrasında sahada; daha verimli, kalite kayıplarının olmadığı, sürdürülebilir ve daha şuurlu zirai mücadele programlarının uygulanması konusunda üreticileri şuurlandıracak eğitimler verecek. Bununla beraber biber, yaprağı yenen ve bunun gibi sebzelerde pestisit kalıntı denetimleri yaparak tüketicinin daha sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlayacak.