Web 2.0 teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bireylerin öğrenme, sosyalleşme, bilgi edinme gibi alışkanlıklarının hızla değiştiğini belirten araştırmanın yürütücülüğünü Öğr. Gör. İsmail Tatar, Doç. Dr. Levent Şahin ve Dr. Ezgi Doğan yaptı. Doğruluğuna güvenilemeyecek pek çok bilginin kolayca erişilebilir biçimde Web'de yer aldığına dikkat çeken araştırmada yararlı, ilgili ve doğru bilgileri seçmenin zorlaştığı belirtildi. “The Role of Media Literacy in Online Information: Searching Strategies” başlıklı araştırma medyadaki mesajları seçebilme, bu mesajlara eleştirel bakabilme ve kendi mesajlarını üretebilme becerilerinin 21. yüzyıl becerileri arasında sayıldığını ve medya okuryazarlığı ile çevrim içi bilgi arama stratejilerini gündeme getiriyor.

1809 öğretmen adayından veri toplandı

Medya okuryazarlığı ve çevrim içi bilgi arama stratejilerini süreçleri birbiriyle ilişkili özelliklere sahipken bu nedenle bu kavramların birlikte incelenmesinin önemli ve gerekli olduğunun altını çizen çalışmanın amacı, medya okur yazarlığında çevrim içi bilgi arama stratejilerinin rolünü belirliyor. Bu amaçla 1809 öğretmen adayından verilerin toplandığı araştırmada veriler istatistiksel olarak analiz edilirken, bulgulara göre öğretmen adaylarının medya okuryazarlığı ve çevrim içi bilgi arama stratejilerini kullanma düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğu sonucuna varıldı.