Dr. Öğretim Üyesi Recep Yüksel’in ESOGÜ NEDAL’da yürüttükleri projelerle ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

“Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz ve yürütücülüğünü yaptığım ‘Yeni Nesil Anotlar ile Yüksek Performanslı Sulu Çinko İyon Bataryalar’ başlıklı, TÜBİTAK 2247-D Ulusal Genç Araştırmacılar Programı kapsamında desteklenen proje kapsamında geliştirilen bataryaların büyük ölçekli enerji depolama sistemlerinde kullanılmasına, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar gibi) kaynaklarından üretilen enerjinin sürekli olarak şebekeye verilebilmesine ve erişilebilir (depolanabilir) olmasına imkan sağlayacaktır. Ayrıca sulu çinko iyon bataryalar modern toplumların ihtiyaç duyduğu birçok cihaz ve sistem için çevre dostu, ekonomik ve güvenli bir enerji kaynağı olabilecektir. 

‘Isı ile Aktifleşen Vanadyum Dioksit Temelli Malzemeler ile Sulu Çinko İyon Bataryaların Geliştirilmesi’ başlıklı projemiz TÜBİTAK ARDEB 1001 programı kapsamında desteklemektedir. Düşük maliyetli ve sürdürülebilir yöntemlerle yeni enerji üretim ve depolama teknolojileri geliştirmek için küresel çapta büyük bir yarışın olduğu günümüzde, bu projemiz ile ısı ile aktifleşen vanadyum dioksit temelli katotlar ile sulu çinko iyon bataryaların üretilmesi ve elektrokimyasal performans parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Proje kapsamında üretilecek batarya prototiplerinin farklı ortam koşullarında ölçümleri yapılarak ticarileşme için gerekli hazırlık seviyesi yükseltilecektir.

Bir diğer projemiz TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği 2523-Kore Ulusal Araştırma Vakfı İle İşbirliği Programı kapsamında desteklenen ‘İki Boyutlu Nanomalzemeler İle Fiber Temelli Çinko İyon Bataryaların Geliştirilmesi’ başlıklı disiplinler arası projedir. Bu çalışma çinko temelli bataryaların enerji yoğunluğu, kullanım ömrü ve anot temelli problemlerini temel bilim yaklaşımıyla çözmeyi ve enerji depolama alanında yeni bir dönem yaratmayı amaçladığı için kesinlikle çığır açan bir proje olarak tanımlanabilir. 

Bir ESOGÜ BAP Güdümlü Projesi olan ‘MOF-İki Boyutlu İletken Nanoyapılar ile Kompozit Kükürt Katot Üretimi, Karakterizasyonu ve Lityum-Sülfür Bataryalarda Kullanımı’ başlıklı proje kapsamında kurulan altyapı ile temel bilim anlayışı ve mühendislik yaklaşımı ile yeni nesil enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birliklerinin kurulmasına, akademi ve sanayi işbirliklerinin kurulmasına, ülkemizin öncelikli hedefleri (11. Kalkınma Planı ve 2023 Hedefleri) arasında yer alan enerji depolama başlığı altındaki atılımların gerçekleştirilmesine ciddi katkılar yapılacaktır. Proje ayrıca Üniversitemizin enerji depolama konusunda ulusal ve uluslararası alanda bir mükemmeliyet merkezi olması amacına hizmet edecektir"