Türkiye’de ekim alanı hızla artan kanola ve pelemir bitkileri biyodizel üretilebilme özellikleri ile öne çıkıyor. Eskişehir’de yapılan sözleşmeli deneme ekimlerinin ardından Seyitgazi ilçesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duran Katar, tarımsal projeler yöneticisi Nezih Suyaran, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Arslan ve İlhan Subaşı’nın katılımı ile seminer düzenlendi.

Seyitgazi’de düzenlenen seminere katılım sağlayan çiftçilere iki bitkinin avantajları anlatılarak, bilgi verildi. Çiftçilere, ekim kolaylığının yanında bitkilerin Türkiye’nin geleceğe dönük biyodizel ihtiyacını karşılama potansiyeli olduğu anlatılarak detaylı planlama yapıldı.

Trakya Bölgesi'nde çiftçiler tarafından yoğun olarak ekilen kanola bitkisi, Eskişehir'de de tarlalarda kendisine yer bulmaya başladı. Biyodizel yakıt ve bitkisel yağ başta olmak üzere mum, ruj, sanayi yağları ve gazete mürekkebi yapımında kullanılabilen kanolaya çiftçilerin ilgisi arttı. Kanola bitkisinin ardından pelemir bitkisinin de tanıtımı yapılarak çiftçiler arasında alternatif olarak yaygınlaşmaya başladı.