SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformunun yaptığı 2022 yılı değerlendirmelerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi toplam 6 alanda ilk onda yer aldı.

SCImago Institutions Rankings (SIR) Yayın Değerlendirme Platformunun yaptığı 2022 yılı değerlendirmelerinde 4364’ü yükseköğretim kurumu olmak üzere toplam 8084 kurumun incelemeye alındığı sıralamada kurumların araştırma, inovasyon ve toplumsal etki göstergeleri değerlendirilerek bulundukları çeyrekler belirlendi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bu değerlendirmeler neticesinde Best Quartile – Q1 diliminde yer aldı. 

ESOGÜ öğretim üyesi rektör olarak atandı ESOGÜ öğretim üyesi rektör olarak atandı

Rapora göre ESOGÜ, Türk üniversiteleri arasında Biyomedikal Mühendisliği alanında 1’inci, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında 4’üncü, Tarım ve Biyoloji Bilimleri alanında 5’inci, Çevre Bilimleri alanında 5’inci, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Görüntüleme alanında 9’uncu ve Sosyal Bilimler alanında 10’uncu sırada yer alarak toplam 6 alanda ilk onda bulunmaktadır.