LGS’ye  girecek öğrencilere önemli uyarılar LGS’ye girecek öğrencilere önemli uyarılar

Değerlendirmelere göre yüzde 85 kabul oranıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden (ESOGÜ) 28 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Fen Fakültesinden 16 (11 Biyoloji Bölümü, 4 Kimya Bölümü, 1 Fizik Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden 4 (2 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 1 Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1 Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü), Tıp Fakültesinden 3, Ziraat Fakültesinden 3 (2 Tarla Bitkileri Bölümü, 1 Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü), Eğitim Fakültesinden 1 (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü) ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan 1 (Ortopedik Protez ve Ortez Programı) öğrencinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde hazırladığı araştırma projeleri 12 ayı ve altı bin TL’yi geçmeyecek hibe miktarıyla desteklenecek. Projelerin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler ile konferans katılım, yayın ve patent masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacak. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsıyor.