Eskişehir’de Emek ve Demokrasi Platformu kuruldu. Şu an 38 siyasi parti ve STK’nın destekleriyle kurulan platform hakkında bilgi veren Sözcü Nurettin Aldemir, ülkede ve şehirde yaşamanın her geçen gün, her yönüyle daha da zorlaştığını söyledi.

Büyükerşen'e Düzce'den özel ziyaret Büyükerşen'e Düzce'den özel ziyaret

İşsizliğin, yoksulluğun, adaletsizliğin, ayrımcılığın derinleştiğini ifade eden Aldemir, “Bu platformda siyasi partiler, işçi / kamu emekçisi sendikaları, meslek odaları, dernekler, vakıflar, meclisler, konseyler yer alıyor. Platformun amacı “İnsan, çevre / doğa ve hayvan hakları alanında bilinç oluşturmak; hak ve özgürlüklerin kullanımındaki engellerin kaldırılması için mücadele etmek; kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların, LGBTİ+’ların, işçilerin / emekçilerin haklarını, asgari kabul görmüş evrensel değerler düzeyinde savunmak; geliştirmek için mücadele etmektir. Platforma katılabilmenin en önemli kriteri “ırk, etnik köken, dil, din, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, renk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, engellilik vb. nedenlerle ayrımcılık yapmamak ve nefret söyleminden kaçınmaktır. Platformda çoğulculuk; genel uzlaşı için çaba göstermek; her bir bileşenin kurumsal bağımsızlığına saygı duymak esastır” dedi.

Yapılan basın açıklamasında “Geçinemiyoruz “eylemlerine katıldığı için vatandaşlar hakkında açılan suç duyurusuna ilişkin de açıklama yapan Avukat Pınar Arpacı, 12 Şubat Cumartesi günü ekonomik kriz, pahalılık ve geçim sıkıntısına ilişkin Eskişehirli yurttaşların "Zamlar Geri Alınsın" talepli yürüyüşü, kolluk tarafından kurulan bariyerlerle engellendiğini kaydetti.

Elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yapılan fahiş zamları eleştirmenin anayasal bir hak olduğunu kaydeden Arpacı, “Bunun için yurttaşların toplanması, gösteri yapması, yürüyüş örgütlemesi ve basın açıklaması yapması anayasayla, yasalarla ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel hak ve hürriyetlerdendir. 19 Şubat 2022 tarihinde yürüyüşü engelleyen Eskişehir Valiliği ve Emniyet Müdürlüğüne bağlı kolluk güçleri hakkında kurum temsilcileri ve yurttaşlarla birlikte suç duyurusunda bulunduk. Görevini kötüye kullanarak keyfi bir müdahaleyle anayasal hakların kullanımı yasaklayan görevliler hakkındaki suç duyurumuzla ilgili hukuki süreç devam etmektedir. Mart ayı içerisinde 50’yi aşkın kişi Eskişehir Emniyeti tarafından tek tek aranarak Zamlar Geri Alınsın yürüyüşü ile ilgili ifadeye çağrılmıştır. Zamları protesto etmek için demokratik ve barışçıl haklarını kullanmak isteyen müvekkillerimize yönelik hak ihlalleri yetmezmiş gibi şimdi yeni hak ihlalleri yaratılmaktadır. 2911 sayılı yasaya aykırılık suçlamasıyla açılan soruşturma hukuki açıdan dayanaksızdır. Suç oluşturmayan bu yürüyüşün engellenmesi demokrasi ve hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.