Hukuki konularda etkin rol almayı prensip edinmiş olan Genç Hukuk Ofisi, bilişim, borç ve alacak, boşanma, ceza, gayrimenkul, emlak, icra, iflas, iş, istinaf, sigorta, temyiz, Vergi Hukuku, uluslararası hukuktan kaynaklı uzlaşmazlıklarda, uzman avukatları ile müvekkillerinin lehine sonuç doğuracak hukuki yardım ve etkin savunma hizmetlerine yerine getirmektedir. 

Kişilerin, kamu ve özel kuruluşların hukuki sonuç doğuracak işlemlerine ilişkin, sürecin yürütülmesinde danışmanlık hizmetleri yerine getirilmesini sağlar.

Neden Genç Hukuk Ofisi? 

Yasalar herkesi bağlayıcı hükümler oluşturur. Bunun yanında herkesin tüm yasaları tam olarak bilmesi beklenemez. Kişilerin hukuki sonuç doğuracak işlemleri sırasında, kişisel başvurular yaptıklarında veya kişisel savunma yaptıklarında kanunların işleyiş ve esaslarına ilişkin hükümler yerine getirilmediğinde, dava sürünceye kalmakta, gereksiz yere dava süreci uzamakta, haklı nedenle itirazların ve temyiz işlemlerinin yerine getirilmediğinde, hukuki sonuçlardan haklı nedenleri olsa bile aleyhte sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Bu olumsuzlukların giderilmesi, hukukun öngördüğü yardımlardan faydalanmak, en önemlisi de davanın sürünce de kalmayarak daha kısa sürede sonuçlanması için, bu işte uzmanlaşmış avukatların hukuki yardımından faydalanmak gerekir. Genç Hukuk Ofisi avukatları, müvekkillerinin hukuki yardımlardan en azami şekilde faydalanmasını sağlayarak, kısa sürede dava sürecinin sonuçlanmasına katkı sağlarlar.

Genç Hukuk Ofisi Avukat Fiyatları Ne Kadar? 

Genç Hukuk Ofisi avukatlarının ücretlerini, dosyanın mevcut durumu, dosyanın kapsamı, dosyanın dava açısından niteliği, dosyaya ilişkin hukuki başvuru yöntemleri, yasal sürecin tamamlanma süreci, davanın görüldüğü mahkemenin niteliği, özel hukuktan kaynaklı anlaşmazlıkların çözümlerine ilişkin başvuruların yöntemleri gibi birçok neden Genç Hukuk Ofisi avukatlarının vermiş oldukları hizmetlere karşılık alacakları ücretleri belirler. Güncel fiyatlar Genç Hukuk Ofisinin Ankara’da bulunan ofisine bizzat başvurarak veya resmi web sitesinden ulaşarak öğrenilebilir.

Genç Hukuk Ofisi Hangi Konularda Hukuki Yardım Verir? 

Genç Hukuk Ofisi Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Vergi Kanunu gibi birçok hukuk alanında avukatlık hizmetlerini yerine getirmektedir. Genç Hukuk Ofisi boşanma avukatı ihtiyaçlarına cevap vererek, boşanma sürecinin kısa sürede sonuçlanmasına katkı sağlar. Boşanma davasından kaynaklı tazminat, nafaka, velayet süreçlerini etkin bir şekilde katılarak, müvekkilin lehine olan hukuki sonuçların ortaya konulmasını sağlar.

Genç Hukuk Ofisi Avukat Hizmetlerinden Nasıl Faydalanılır?

Genç Hukuk Ofisi uluslararası hukuk ve Türk hukuk sistemine ilişkin danışmanlık hizmetlerin vermektedir. Genç Hukuk Ofisi avukat taleplerine ilişkin danışmanlık hizmetleri için herhangi bir vekaletname talebinde bulunmaz. 

Yardım alacak kişilerin Genç Hukuk Ofisi Ankara merkez ofisine veya resmi web sitesinden başvuru yapması durumunda, gereli hukuki danışmanlık hizmetleri, hukuki sonuç doğuracak belgelerin oluşturulmasına katkı sunar. Dava süreçlerinin yürütülmesi, adli ve idari her konuda etkili şeklide avukatların görev alabilmeleri için, noter tasdikli avukat ve müvekkil sözleşmesi gerekir.

Genç Hukuk Ofisi Avukatları Nasıl Katkı Sağlarlar? 

Kollukta ve savcılıkta yürütülen soruşturma aşamasında Genç Hukuk Ofisi avukatları müvekkillerine hukuki yardımda bulunur. Sürecin hukuka uygun olarak başlatılmasını sağlar. Dava aşamasında duruşmalarda etkin olarak görev alırlar. 

Müvekkil lehine olan durumları, dosyanın aydınlatılmasına katkı sağlayacak durumları ortaya koyarlar. Süreç sonunda karara bağlanan davalarda, temyiz ve itiraz müessesesinin çalışmasını sağlarlar. Buna ilişkin dilekçelerin ilgili makamlara iletilmesini sağlarlar.