Çolak, hedeflerini şu sözlerle anlattı: Özellikle bilimsel açıdan üniversitemizin yetkinliğini ve kapasitesini kanıtlayabilmek, şehrimize katmakta olduğumuz değeri daha ilerilere taşımak adına Araştırma Üniversitesi olma hedefine yöneldiğimizi söyleyebilirim...

Hocam siz üniversitede uzun yıllar görevdeydiniz, üniversiteye, işleyişine uzak bir isim değilsiniz. Rektörlüğünüz döneminde neler yapmayı planlıyorsunuz, üniversite adına hedeflerinizi ve projelerinizi anlatır mısınız?

1994 yılından bu yana Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personeliyim. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu süreçte pek çok görev üstlendim ve 2018 yılından Rektör Vekili olarak atandığım Haziran ayına kadar da Rektör Yardımcılığı görevini üstlendim. Üniversitemiz bu süreçte yarım asrı tamamlamış, köklü bir kurum haline geldi. Kuşkusuz bu gelişme ivmesini önümüzdeki süreçte de göstereceğinden şüphem yok. Rektörlüğüm döneminde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni çok daha ileri götürecek adımlar atabilmeyi umuyorum. Üniversitelere yönelik dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bazı temel eğilimler olduğunu hep birlikte gözlemliyoruz. Özellikle bilimsel açıdan üniversitemizin yetkinliğini ve kapasitesini kanıtlayabilmek, şehrimize katmakta olduğumuz değeri daha ilerilere taşımak adına araştırma üniversitesi olma hedefine yöneldiğimizi söyleyebilirim. Bunun yanı sıra kısa, orta ve uzun vadede ulaşmayı arzu ettiğimiz hedeflerimiz ve bizi bu hedeflere götürecek olan stratejilerimizi de belirlediğimizi söyleyebilirim.

Üniversitemiz adaylara güzel bir eğitim hayatı sunuyor

Üniversitelerimizi tercih eden öğrenciler artık şehrimizde, eğitim için şehrimize gelen gençlere ne söylemek istersiniz?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi son yıllarda pek çok alanda üniversite adaylarının tercih sıralarının en üstlerinde yer alıyor. Tercihlerin üniversitemize yönelmesinde pek çok faktörün etkili olduğunu biliyoruz. Adaylar, çağın gereklerini kendilerine veren popüler programları tercih ederken, aynı zamanda bu programlarda alanında yetkin hocalardan ders almak istiyorlar. Bununla kalmayıp hayatlarının baharını, bir öğrenci şehri olan Eskişehir’in dinamizminin önemli parçalarından biri olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkelerinde geçirmek ve iş yaşamlarına giden yolda güzel dostluklar ve anılar biriktirmek istiyorlar. Dolayısıyla üniversitemizin adaylara bütüncül biçimde güzel bir eğitim hayatı sunduğunu söyleyebilirim. Bu çerçevede üniversitemizi tercih eden ve gelecek yaşamına buradaki eğitimle yön verecek olan adayların yapması gereken üniversitemizin kendilerine sunduğu bu olanaklardan olabildiğince iyi yararlanmak olacaktır. Bu vesile ile kıymetli gençlerimize “hoş geldiniz, iyi ki geldiniz” demek istiyorum. 

En iyi alternatifler Eskişehir’de sevgili  gençlerimizin karşısına çıkıyor

Eskişehir ve Eskişehir’in üniversitelerinden ESOGÜ her zaman tercih edilen üniversitelerin başında geliyor. Siz bu durumu neye bağlıyorsunuz?

Eskişehir, Türkiye’de yükseköğretim alanında yetkinliğini kanıtlamış bir şehir. Bu şehrin üç kıymetli üniversitesi ve şehrin dinamikleri bir araya geldiğinde tercihlerin Eskişehir’e yönelmesi için elverişli bir ortam yaratıyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi son yıllarda güzel bir sinerji örneği ile “Tercihim Eskişehir” platformu çatısı altında bir araya gelerek tüm Türkiye’deki üniversite adaylarına seslerini duyuruyor. Bu güzel iş birliğinin bir üniversite adayı için çok olumlu bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Çünkü bu, tercih edeceği şehirdeki tüm üniversitelerin olanaklarını adaylar için seferber ettiğinin açık bir göstergesidir. Dolayısıyla hem geçmişten bugüne elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe hem de bu sinerji neticesinde üniversite okumak için en iyi alternatifler Eskişehir’de sevgili gençlerimizin karşısına çıkıyor. 

Üniversitelerin değişimlere ayak uydurması kaçınılmaz

Teknoloji hızla gelişiyor ve her alanda olduğu gibi üniversitelerde de birtakım değişiklikleri beraberinde getiriyor. Sizce bu hızlı gelişime ülkemizdeki üniversiteler olarak ayak uydurabiliyor muyuz? Bu hızlı gelişime akademisyenler ayak uydurabiliyor mu?

Teknolojik değişim ve bu değişime maruz kalma koşullarımız her geçen gün daha da ileriye gidiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi üniversiteler bu tür değişimleri hem ortaya çıkaran hem de en çok bu değişimlere maruz kalan kurumların başında geliyor. Dolayısıyla dünya üniversitelerinde olduğu gibi Türkiye’deki üniversitelerin de bu değişimlere ayak uydurması kaçınılmaz bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de üniversitelerin bu değişime ayak uydurabilmesi adına Yükseköğretim Kurulu’nun önemli girişimleri olduğunu biliyoruz. Gerek gerçekleştirilen fuarlar gerek üniversitelerin uzmanlaşmasının sağlanması gerekse yükseköğretimde kalite çalışmaları yürütülmesi, üniversitelerin dünyadaki bu eğilimleri yakalayabilmesi için kayda değer olanaklar sunmaktadır. Akademisyenlerimiz bilimsel araştırmalarının yanı sıra eğitim faaliyetlerinde bu eğilimlerin gerektirdiği nitelikleri elde edebilmek adına pek çok konferans, eğitim ve çalıştaya katılıyorlar ve teknolojideki değişimi toplumda en iyi anlayan ve bu değişime en hızlı yanıt veren kesimi oluşturuyorlar. Nitekim geçtiğimiz 3 yılda karşı karşıya kaldığımız pandemi koşullarında hemen hemen her sektörde kesintiler, aksamalar olduğu halde yükseköğretimin hiçbir açıdan geride kalmadığını, faaliyetlerini çok daha verimli biçimde sürdürdüğünü hep birlikte gözlemleme imkânı bulduğumuzu vurgulayabilirim.

Kapımız ardına kadar açık

Şehrin diğer paydaşlarıyla üniversite olarak iş birlikleri olacak mı, bu konuda projeleriniz varsa dinleyebilir miyiz?

Eskişehir’i odak noktasına oturtan ve şehre kattığı değeri her zaman önceleyen bir kurum olarak, bildiğiniz gibi eğitimden sağlığa, araştırma-geliştirme faaliyetlerinden sosyal olanaklara kadar şehrin tüm paydaşları ile iş birliği içindeyiz. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile devam eden işbirliklerimiz var. Ayrıca Eskişehir’in sanayicileri ile de çeşitli projeler kapsamında işbirliklerimiz devam etmektedir. Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi son 3 yılda bize bu değerli iş birliklerinin bazılarını yaşama imkanını ne yazık ki vermedi. Ancak önümüzdeki süreçte her alanda iş birliklerimizi güçlü biçimde ortaya koyacağımız ve birlikte kazanacağımız bir fırsat penceresi ile karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu açıdan şehirdeki tüm paydaşlarımızın kapısını tüm yararlı iş birlikleri için çalacağımızı açıkça ifade edebilirim. Aynı şekilde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi olarak, her konuda şehrimizin tüm paydaşlarına katkı sunabileceğimiz her konuda kapımızın ardına kadar açık olduğunu söylemek isterim.

Son olarak ne söylemek istersiniz?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi daha önce de ifade ettiğim gibi köklü bir kuruluş ve bu kurumun bir ferdi olarak tüm paydaşlarımızın refahı, ülkemizin ve tüm insanlığın yararı adına her ne konuda olursa olsun katma değer üretmeye devam edeceğimizi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin misyon ve vizyonunu pratiğe yansıtan bir yönetim anlayışı ile üniversitemizi, şehrimizi ve ülkemizi daha ileri götürmeye çalışacağımızı söyleyebilirim.