Cumhuriyetin 100. yılının ekonomik zaferle taçlandırılması ümidiyle hazırlanmış olan raporda hem Eskişehir sanayisinin ihtiyaçları hem de güncel ekonomik gelişmeler dahilinde üyelerimizin beklentileri ortaya koyuldu. Tüm zorlu koşullar altında üretmeye, istihdama, ihracata ve yatırıma devam eden Eskişehirli sanayicilerin sadece sorun ve talepleri değil, aynı zamanda çözüm önerileri de raporda yer alıyor.

Eskişehir sanayisi için bir gelecek vizyonu çizmeye çalıştık

Eskişehir Sanayi Odası tarafından hazırlanmış olan raporda pandemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve son olarak deprem felaketi sürecinde ağırlıklı olarak yaşanan ve önümüzdeki dönemde çözüm bekleyen 3 ana sorun alanı tespit edildi. Bunlar;

  1. Hammadde, ara mamul ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar
  2. Enflasyonist ortam nedeniyle düşük öngörülebilirlik ve kurlarda yaşanan oynaklık
  3. Eskişehir sanayisi için kritik öneme sahip stratejik projelerin tamamlanmaması

Ekonomik beklentiler, finansmana erişim, alt yapı, ihracat, nitelikli insan kaynağı ve mevzuat olmak üzer altı ana başlık altında toplanan sorun ve çözüm önerilerinin yer aldığı raporda Eskişehir sanayisi için bir gelecek vizyonu çizilmeye de çalışıldı.

Rasyonel büyüme stratejileri geliştirmeliyiz

Rapora katkıda bulunan üreticilerin görüşleri dahilinde, küresel ekonomide büyüme trendinin azalan bir eğilim içinde olduğu ve resesyon beklentileri gözlemlendiği belirtildi. Belirsizliklerin yükseldiği, risklerin arttığı, finansal koşulların sıkılaştığı bir küresel ekonomide ülkeler, firmalarının nasıl daha hızlı büyüyebileceği üzerine stratejiler geliştirmeleri gerektiği ifade edildi.

Bu bağlamda raporda, yurtiçi ekonomik görünümün 2023 yılında daha istikrarlı olması için ekonomi yönetimi tarafından piyasadaki ana beklentilerin güçlü iletişim, güven ve fiyat istikrarının tesis edilmesi koşullarıyla sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Eskişehir nitelikli üretimin merkezi olmaya hazır

Eskişehir’de yaşanabilir, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir yatırım ikliminin olduğuna dikkat çekiliyor. Üretmeye, büyümeye, yatırıma, gelişmeye, paylaşmaya hazır bir Eskişehir, geleceğe güvenle bakmak istiyor. Eskişehir sahip olduğu mevcut potansiyel ve kabiliyetlerle, doğru bir strateji ile yönetilerek, geleceğe ve nitelikli üretimin merkezi olmaya hazır olduğu kaydediliyor.