İYİ Parti Eskişehir Milletvekilimiz Dr. Arslan Kabukcuoğlu konuya ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda şu konuşmayı yaptı:

"Yapı denetim bir inşaat uygulaması ve ruhsat iznidir. Binanın sağlıklı zemine oturmasından, çevre düzenlemesine kadar geniş bir tanımlaması vardır. İnşaatı gerçekleştirecek firmaların mutlaka bir yapı denetim firmasıyla çalışması gerekmektedir. Yapı denetim mühendisliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın belirlediği prosedürleri yürütür. Yönetmelikler çerçevesinde, yapılan inşaatın uygunluğunu gözetir. Bir inşaatın tüm safhalarında, projelendirme, inşaatın kontrolü ve onayı aşamalarında sorumluluğu vardır. Denetim firması, binanın doğru şekilde bitirildiğini onaylatıncaya kadar, sorumluluğu devam eder.

TMMOB proje tasdiki 1960 yılından bu tarafa uygulanmaktaydı. Gezi olaylarından sonra, TMMOB’un proje tasdikinin kaldırılması, 12.07.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. TMMOB proje tasdikinin iptali anlamsız bir karardır. Tasdik iptali, hükümetin ideolojik uygulamalarından biridir. Kaldırma gerekçeleri arasında Sayın Elitaş’ın ‘Oda, haksız para alıyordu’ demesi de dikkat çekti. Böylece proje onayında 1 kademe iptal edildi. Deprem yöresinde yapı denetimi 2001 yılında Hatay, Gaziantep, Adana’da; 2011’de ise tüm Türkiye’de başladı. Deprem bölgesinde tamamen proje dışına çıkartılmış binalar inşaa edildi. Yapı hiç yapı denetiminden geçmemiş, ruhsat almamış, daha sonra yapı denetiminden geçirilerek ruhsat verilmiş. Bu garabetin dünyada eşi benzeri bulunamaz.

Sayın Cumhurbaşkanı, yıkılan binaların yüzde 98’inin deprem yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği 1999 yılından önce yapıldığını ilan etmiştir. Bu dönemde TMMOB’un proje onayı bulunmaktaydı. Kaldı ki, şehir planlamasından zemin incelemesine kadar tüm kademelerde aksama vardı. Bir şehrin zemin analizini MTA yapar. Belediyeler bunun üzerine imar planlaması yapar. Ülkemizde belediyelerce değiştirilmiş fay hatları vardır. İmar kat tespitini belediyeler yapıyor. Sonra da her defasında artırıyor. Burada belediyelerin davranışı izaha muhtaçtır. Neden başlangıçta uygun kat yüksekliği vermiyorsunuz? Veya başlangıçta karar verdiğiniz kat yüksekliğini daha sonra neden değiştiriyorusuz?

TBMM deprem araştırma komisyonu kurdu. Temmuz 2021’de 500 sayfalık rapor yayınladı. Bu raporda sayın komisyon başkanı deprem için kurumsal organizasyonlar ve mevzuat güncellemesi içerecek şekilde daha da iyileştirecek eş güdümün sağlanmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Çevre, Şehircilik Bakanlığı rapora göre, mevzuatta bir takım değişiklikler yapmalıydı. Bu durum TBMM’nin ne kadar önemsizleştirildiği, Bakanlığı’nın ne kadar gereksiz olduğunun ibretlik bir vesikasıdır."