Kabukcuoğlu, “29 Ekim-4 Kasım tarihleri arası, Türkiye genelinde bulunan okullarda ve yurdumuzda Kızılay haftası olarak kutlanmaktadır. Kızılay yurt içinde kan toplama, sağlık ve sosyal yardımlar; yurt dışında ise herhangi bir ülkeye felakette yardımdan başka, olağan zamanda da onların kalkınmasına hizmet edecek her türlü yetkiye sahip bir dernektir. Böylesine kıymetli ve önemli bir derneğin toplum tarafından kabulü, kimliğinin ispatı yıllara bağlı emek ve çabayla gelişmiştir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Kızılay’ın sancağının al bayrağımız gibi kıymetli olduğunu dile getirmiştir.’’ dedi

Konuşmasına, “Ancak AK Parti hükümetleri zamanında bir çocuğun dahi farkında olacağı hatalı uygulamalar Türk Kızılay’ının kimliğine zarar vermiştir. Öyle ki, 2017 yılında Türk Kızılay’ı üzerinden adı iyi anılmayan vakıflara para aktarılmak suretiyle Türk Kızılay’ı vergi kaçakçılığına alet edilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, ‘’Kızılay’ı naylon bağışlarla lekeleyemezsiniz, çoluk çocuğunuzun oyuncağı vakıflara, derneklere milyon dolarlar aktarılacak diye Türk milletinin vicdan kalesi Kızılay’ın surlarında gedik açamazsınız. Ayıptır, günahtır, Allah sizi ıslah etsin’’ şeklinde devam eden Kabukcuoğlu, “Böylesi tutumların, Türk Milleti’nin, Türk Kızılay’ına güvensizlik geliştirmesinden endişe duyduğunu’’ ifade etti.  

Kabukcuoğlu “Türk Kızılay’ı asırlardır Türk Milletinin güvenini kazanmış yalnız Türk milletine değil dünya milletlerine hizmette bulunan son derece saygın ve önemli bir kuruluştur. Gelecek asırlarda da bu görevi sürdüreceğine kuşku yoktur. AK Parti hükümeti ve Kızılay yöneticileri kurumu istismardan vazgeçmeli, şeffaflık, dürüstlük ve saygınlık içersinde kurum görevine devam etmelidir. İYİ Parti iktidarında Türk Kızılay’ı, bu kutlu görevini hiçbir istismara uğramadan yerine getirmeye devam edecektir.” dedi.