Kamu ihale uzmanı genel anlamda kamu ihale hukuku alanlarında uygulama alanları ve spesifik yapılarından ötürü en çok önem gerektiren hukuk dalı olarak da nitelendirilebilir. İhaleler ile ilgili olarak günümüzde hem birincil hem de ikincil mevzuatların yer alması, bunların temel kısmında da 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu yer aldığı bilinmektedir. Temel kanun durumlarında yer alan bu kanunlar yıllar içerisinde birçok sayıda değişikliklere uğramış ve aynı kalmamıştır.
Yukarıda da anlatılmış olduğu gibi ihale süreçlerinin her birinin kendisine ait olan has yapısı, bu alanda faaliyetlerine devam eden hukukçuların ya da kamu ihale avukatlarından danışmanlık alınması gerekliliğini öne çıkarmaktadır. İhale süreçlerinin ilk ilan süreçlerinden sözleşmelerin ifası süreçlerine kadar birçok sorunun meydana gelebilecek olmasından ötürü de kamu ihale hukuku alanlarında uzman bir avukat ile çalışmaların yürütülmesi sürecin sorunsuz bir şekilde devam etmesi açısından oldukça önemlidir. 

Kamu İhale Uzmanı Neler Yapar?

Kamu ihale uzmanlığı genel olarak kamu ihale süreçlerinde gerekli olduğu zaman idareye şikayet, kuruma itiraz etmek için şikayetler, ihale teklif dosyalarının dikkatli bir şekilde hazırlanarak kontrol edilmesi, gerekli anlarda suç duyurularında bulunulması, kurul kararlarına ait iptal için davaların açılması gibi birçok alanda bu avukatlar devreye girmektedir. Bir yandan da bazı zamanlarda aşırı derecede düşük tekliflerin verilmesinden ötürü bu düşük teklifler ile ilgili gerekli savunmalar da yine bu avukatlar aracılığı ile hazırlanmaktadır.

Özellik ile yapım ihale süreçleri içerisinde yer teslimlerinden kaynaklı olarak meydana gelen sorunlar ile ilgili olarak da bu avukatlar en uygun olan çözüm önerilerini sunarak bireylerin yanlarında yer almaktadır. Anlatıldığı gibi avukatlık hizmetleri sunan kamu ihale avukatları bir yandan da ihale doküman ve teklif dosyaları için gerekli olan kontrol gibi danışmanlık hizmetlerini de beraberinde getirmektedir. Böylece idari şartnamelerden teknik şartnamelere, sözleşme tasarı çalışmalarından ihale süreçlerinin kontrol edilmesine, gerekli durumlarda şikayet başvurularının hazırlanmasına kadar birçok alanda önem arz eden isimlerden meydana gelmektedir.

Bir yandan da ihale teklif dosyalarında sunulacak olan her bir belgenin de ihale dokümanlarını dikkatli bir şekilde mevzuatlara uygunluklarını kontrol ederek sorunsuz bir başvuru olmasına yardımcı olmaktadır. Bu sayede ihale dışı kalmamak için en önemli olan süreçlerden birisi olarak gözlenir. Bu avukatlar sadece ihale öncesi değil bir yandan da ihale süreçlerinde ve ihale sonrasında da sözleşme ifasına kadar her alanda gerekli danışmanlık hizmetlerini vermektedir. 

Kamu İhale Uzmanıyla Çalışmanın Avantajları

Kamu ihale uzmanları ile çalışmanın birçok avantajı vardır. İhale hukuku ciddi bir uzmanlık gerektirmekte olan ve bu yüzden de ihale avukatları ile çalışmanın en ufak hatalardan kaçınılmasına yardımcı olmaktadır. İhale hukukunda yer alan teknik alt yapıdan ötürü hata yapılmaması, ihalede yer alan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmasına engel olacaktır. Bu durum da ciddi anlamda mal kayıplarının yaşanmasına engel olmaktadır. Kamu ihale avukatları bu tarz maddi kayıpların meydana gelmemesi için en önemli olan isimlerden birisi olarak yer almaktadır.