İhracat ve ithalat firmalarının sıklıkla kullanıldığı intermodal taşımacılık, yüklerin bulunduğu araç ve konteyner çeşitleri ile ilgilidir. İntermodal taşımacılık nedir, sorusu aynı malın farklı yöntemler kullanılarak transfer edilmesi olarak yanıtlanır. Taşıma yolu, malın içeriği ve kapasitesi gibi birçok etkene bağlıdır. Taşıma modlarının değişken bir unsur olduğu bu taşımacılık türünde yükün birden fazla noktaya ulaşması sağlanır. 

Değişen Taşımacılık Modu ile İntermodal Taşımacılık Sistemi

Hava, deniz, kara ve demiryolu ile gerçekleştirilen intermodal taşımacılık, araç değişmeden gerçekleştirilir. Konteyner, treyler ve vagon gibi araçlar kullanılır. intermodal taşımacılık türlerinde, yük üzerinde elleçleme işlemi yapılmadan farklı bir taşımacılık moduna geçilir. Ürünlerin güvenli bir şekilde korunarak hedef noktaya teslim edilmesini amaçlar. Taşıma sistemlerinin uyumu, maliyet ve hız optimizasyonunu da beraberinde getirir. Hijyen ve güven koşullarına uygun yapılan bu işlem, sürdürülebilirlik açısından da önemli bir taşımacılık türü olduğunu kanıtlar. 

Karma Bir Tür Olan İntermodal Taşımacılığın Avantajları

Her geçen gün daha da popüler hale gelmeye başlayan intermodal taşımacılık, pek çok açıdan avantaj sağlar. Çevre dostu olan bu yöntem, maliyet ve zaman bakımından da sıklıkla tercih edilir. İntermodal taşımacılık yapan firmalar doğrudan tek bir güzergah seçmek durumunda değildir. Ürünler en uygun maliyet ve süre tanıyan yollar ile teslim edilir. Yakıt tüketimini minimum seviyelere indiren bu yöntemde, çevreye salınan karbondioksit miktarı da kendini gösterir. Yüksek kapasitelere sahip olan malların transferi kolay bir şekilde yapılır. Lojistik birimler arası değişim, malların sık ve sıkı olarak kontrol edilmesini sağlayıp zarar olasılığını minimuma indirir. Zaman yönetimi, tüm sorunlara engel olunmasına ve kusursuz bir süreç ile tanışılmasına destek olur. İntermodal taşımacılık avantajlarının sağladığı kolaylık bakımından diğer türlerden ayrılır.

Yüksek Optimizasyon Sağlayan İntermodal Taşımacılığın Özellikleri

Kombine taşımacılığın temelini oluşturan intermodal taşımacılık, birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Geniş taşıma seçenekleri ve ekonomik avantajları ile firmaların sıklıkla seçtiği bir yöntemdir. Eşyaların süreç içerisinden yeniden elleçlenmemesi ön planda tutulur. Taşıma modları arasındaki ekipmanın serbest değişimi, taşımacılığın en önemli özelliklerinden biridir. İntermodal taşımacılık örneklerinden biri, kamyonun konteyner parçasının gemi ile taşınmasıdır. Yükler, içerisinde bulunduğu taşıma modundan çıkarılıp başka bir alana aktarılmadan teslim edilir. Birden fazla taşıyıcı ve taşıma sözleşmesi yapılarak hareket edilir. Süreç içerisinde rol oynayan tüm firmalar sorumludur.  

Intermodal ile Multimodal Taşımacılık Arasındaki Farklar

Intermodal ile multimodal taşımacılığın arasındaki farklar bulunur. Multimodalda lojistik birimi ve yüklerin bulunduğu kaplar farklılık gösterir. İntermodal taşımacılıkta ise, sadece taşıma yolu değişir. İntermodal taşımacılık, birimlerin değişmesi ile gerçekleşebilirken multimodal tek bir firma tarafından gerçekleştirilir. Multimodalda taşıma yolları kombinasyonu mümkünken intermodalda genellikle demir, deniz ve havayolu kullanılır. Intermodal multimodal kombine taşımacılık, firmaların mal ve ürünlerini doğru zamanda doğru yere doğru yöntemler aracılığı ulaştırır. 

Lojistik Sürecinde İntermodal Taşımacılık Çözümleri

İntermodal taşımacılığın sorunsuz bir şekilde ilerlemesi, malın güzergahının önceden planlanmasına bağlıdır. Ülkelerin prosedürlerine uygun düzenlemeler yapılarak olası sorunların önüne geçilir. Aktarma aşamasında oluşabilecek durumların planlanması göz önünde bulundurularak firmalara zaman tasarrufu sağlanır. Alanında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen bu taşımacılık türünde, Avrupa Birliği tarafından yapılan yatırım ve ağ geliştirmeleri, kusursuz bir süreç sunar. Karma bir yöntem olup ilgili dış ticaret ve lojistik firmalarına zaman ve maliyetten kazandırır. Profesyonel ekibi sayesinde sorunsuz bir süreç sunan SerTrans Lojistik, intermodal taşımacılık çözümleri ile tüm dünyaya ürünlerinizin en güvenilir şekilde ulaşmasını sağlar. Siz de hemen Sertrans ile iletişime geçebilir ve lojistik süreçlerinizi güvenilir ellere teslim edebilirsiniz.