EKG yıllardır kalp hastalıklarının tanısında çok sık kullanılan bir tanı aracı. Ancak her zaman tek başına yeterli olamıyor. Özellikle kalp çarpıntılarının tespitinde zaman zaman yetersiz kalıyor. Bu alandaki son gelişmeler geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri’nin Chicago kentinde düzenlenen Amerikan Kardiyoloji Kongresi’nde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek’in başkanlığını yaptığı bir bilimsel oturumda ele alındı. Söz konusu toplantıda anlık değil, uzun süreli EKG izlemlerinin çarpıntıları tespitte daha verimli olduğu üzerinde duruldu.

Görenek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu alanda en önemli gelişmeler akıllı saat ve telefonlarda yaşanıyor. Hastalar ilave bir cihaz kullanmadan bu teknolojik cihazlarla belli çarpıntılarını kaydedip hekimlerine yollama imkanına sahip oluyor. Özellikle bazı akıllı saatler inmeye neden olan en önemli ritim bozukluğu olan “atriyal fibrilasyonu” tespit edebilmektedir.  Yakın gelecekte bu alanda çok daha fazla gelişmeler olacağı otoriteler tarafından kabul edilmektedir” dedi.

Saat teknolojisindekine benzer gelişmelerin kalp pili teknolojisinde de olacağı, kalp pili olan hastalarda pillerin tedavi edici özelliği yanında tanısal açıdan da yararlarının artacağı genel kabul gören bir görüş olarak toplantıda ayrıntıları ile ele alındı.