Gürlek, "Hükümetin sermayeye hizmet eden politikaları sayesinde sanayi, tarım, kent, doğal kaynaklar, madenler, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirletilmiş, kentsel, kırsal  çevre sorunları artmış durumdadır. Öyle ki bütün ülke, kentsel ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, tabiat varlıkları, koruma alanları, tüm çevre, milli parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb. rant alanları haline getirilmiştir. Son yıllardaki, çoğu gece yarısı çıkarılan, onlarca yeni yasa, yüzlerce yasa değişikliği, kanun hükmünde kararnameler hep söz konusu sermaye birikimi, sömürü politikaları ve rant alanlarının genişletilebilmesine hizmet eder şekilde yapılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler, rant alanlarındaki doğal çevrenin kamusal niteliklerinin kaldırılabilmesinin ve amaçları dışında kullanılabilmelerinin, yapılaşma alanlarına dönüştürülmelerinin önü açılmıştır" dedi.

CHP'li Gürlek şöyle konuştu;

"Çevre ve doğanın tahribatının ve kaynakların acımasızca tüketilmesinin olumsuz etkilerine karşı koymak; ancak ve ancak ülkemizin sahip olduğu doğal, çevresel kaynakları korunarak ve uzun vadeli çevre politikaları oluşturularak, bu kaynakların tüm yurttaşlarca eşit kullanılabilmesini sağlamak yoluyla mümkün olacaktır. Bu bağlamda; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurulması; katılımcı, bilimsel şehircilik ve planlama süreçlerine bağlı kararların hayata geçirilmesi; uluslararası anlaşmalara esas olan duyarlılıkların kamusal politikaları yönlendiren aktörler tarafından dikkate alınması zorunlu hale gelmiştir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla; CHP örgütlülüğünün, tüm birimleriyle, ülkede sanayi ve tarımın desteklenmesinin yanında, kentsel-kırsal çevre sömürüsü ve rant yağmasının karşısında durmaya devam edeceğinin; bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, çevre ile uyumu sağlanmış toplumsal kalkınma politikalarını savunmaya kararlılıkla devam edeceğinin ve halk direnişlerinin her zaman yanında olacağının altını bir kez daha çizerek vurgulamak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İktidarında, hukuka ve toplum yararına aykırı bütün plan,  karar ve uygulamaların ivedilikle durdurulacağını, İkizdere, Kaz Dağları, Salda Gölü gibi doğa katliamlarının ve insanlık suçlarının yaşanmayacağını taahhüt ediyoruz"