Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde Turizm Fakültesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen "Empowering Rural Tourism Through Entreprenuership withYouth" (Ruralyouth) isimli proje tüm hızıyla sürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin ortakları arasında yer aldığı RuralYouth Projesi; Erasmus+ Gençlik Programı KA2 Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi koordinatörlüğünde,  Litvanya'dan VytautoDıdzıojo Üniversitesi, Polanya'dan Warminsko Mazurski W Olsztynie Üniversitesi, Slovakya'dan Slovenska Lovenska Technicka V Bratislave Üniversitesi ve Çekya'dan ProEducazs. Derneği ile ortak yürütülüyor.

Proje kapsamında Çekya’nın České Budějovice şehrinde 4 gerçekleştirilen “Eğiticilerin Eğitimi” faaliyetine projede görev alan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi Proje Geliştirme Şube Müdürlüğü yetkilileri katılım sağladı.

Etkinlik boyunca Moodle uzaktan eğitim platformuna yüklenen eğitim materyallerinin değerlendirilmesi, Moodle platformunun test edilmesi, eğitim metotlarının geliştirilmesi ve oyunlaştırılması gibi çeşitli uygulamalar üzerinde çalışıldı.

Projenin amacı ve hedefleri 

RuralYouth projesi, turizm öğrencileri için yaşam boyu öğrenme sistemi sunacak şekilde tasarlandı. Bu bağlamda kırsal alanlarda girişimci olunması,  etkin açık kaynak eğitim sisteminin yaratılması, eğitim-öğretimin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, eğitim ve öğretimde uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi projenin hedeflerini oluşturuyor. 1 Ocak 2020’de başlayan proje 31 Aralık 2022’de tamamlanacak.