Bugünkü yayımlanan 32289 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrerinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bazı kararlar aldığı belirtildi. Alınan karara göre, Acil Tıp, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları gibi bazı uzmanlık dallarının yer aldığı muayene ücretlerinde yüzde 50 zam yapılarak, yeniden düzenlenmesine karar verildi. Yüzde 50 artış yapılan uzmanlık dalları ise “Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesinde” belirtildi.

Tebliğde yapılan en dikkat çekici değişikliklerden biri, "Ayaktan Başvurularda Ödeme Listesi" kapsamında vaka başına ödenen muayene ücretlerinin artırılması oldu. Bu güncelleme ile birlikte sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları için vaka başına ödenen ücretlerde artış sağlandı. Bu değişiklik, sağlık kuruluşlarına sunulan hizmetlerin daha adil bir şekilde karşılığını bulmasını amaçlıyor.

İşlem ücretlerinde genel artış

SGK'nın tebliği sadece muayene ücretlerini değil, aynı zamanda çeşitli sağlık işlemlerinin ücretlerini de kapsıyor. "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi" ve "Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi" başlıkları altında yer alan birçok işlem kodunda artış görüldü. KVC-Kardiyoloji, organ doku nakli, kemik iliği işlemleri, yoğun bakım, hemodiyaliz gibi tedavilerden tutun da doğum, yardımcı üreme tedavileri ve genel tetkiklere kadar geniş bir yelpazede tüm işlemlerde ücret artışı gözlemleniyor.

Diş tedavilerinde güncellemeler

SGK'nın tebliği sadece genel sağlık hizmetlerini değil, aynı zamanda diş tedavilerini de kapsıyor. "Diş Tedavileri Puan Listesi" kapsamında yer alan işlem kodlarındaki ücretlerde de artış yaşandı. Bu değişiklikle birlikte diş tedavisi alan vatandaşlarımızın da daha iyi bir sağlık hizmetine erişimi hedefleniyor.

Tıbbi malzeme bedellerinde güncelleme

Değişen sağlık tebliği yalnızca hizmet ücretlerini değil, aynı zamanda tıbbi malzeme bedellerini de kapsıyor. Genel Sağlık Sigortalılarının hastanelerde aldıkları sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzeme bedellerinde de zam yapıldı. Bu güncelleme, sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi ve daha iyi tıbbi malzemelerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.