Eskişehir’in işlek caddesinde kazaya davetiye Eskişehir’in işlek caddesinde kazaya davetiye

Tekin, genelge ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Kamu israfını önleyecek, verimliliği artıracak çalışmaları destekliyoruz. Ancak yaşadığımız ekonomik sıkıntıların telafisini, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarında kısıtlamada aranmasını da yadırgıyoruz. Emeğin karşılığı olarak verilen mali hakları kısarak tasarruf olmaz. Tasarruf ancak çalışanlar arasında adaletli bir yapıyı oluşturularak olur. Hükümetimize sesleniyoruz, Ülke ekonomisinin düzeltilmesi noktasında bizler YENİ Sendika olarak teşkilatımızla birlikte her türlü desteği sağlamaya hazırız. En büyük örneği sendika üye kesinti aidatı konusunda azami rakam olan binde 4’e çekerek üyelerimize bir nebze de olsa ekonomik anlamda katkı sağlamaya çalıştık. Tasarruf yapılacaksa bu doktorumuzun, hemşiremizin, ebemizin, tıbbi sekreterimizin, laboratuar teknisyenimizin, radyoloji teknikerimizin, memurumuzun fazla çalışma ve nöbet ücretinin kısıtlamasından olmamalı. Verilen emek. Tutulan nöbetin karşılığında verilecek ücretler kurtarılan tedavi edilen yaşama tutundurulan bir canın yerini alabilir mi? Alacağına inanıyorsanız, yanılıyorsunuz ya da yanıltılıyorsunuz. Tasarrufa evet. Ama sağlıkta tasarruf olmaz. ‘’Cana geleceğine maddiyata gelsin.’’ sözünü herkesin kullandığı bir ülkede sağlık çalışanlarımız cana bir şey gelmemesi için çalışırken fazla mesai ve nöbet ücretlerinde kısıtlama yapmak ne kadar doğrudur. Bu tür tasarruf tedbirleri sahada sağlık çalışanlarımızın iş yükünü artıracaktır.  Son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddet keyfi uygulamalar, mobbingler, ekonomik ve sosyal kayıplar nedeni ile düşük olan moral ve motivasyonunun daha da düşmesine sebep olacaktır. Bütün bunların sonucunda vatandaşlarımızın sağlık sistemimizden memnuniyetinin yanı sıra hizmet kalitesinin düşmesi de net bir şekilde gözlemlenebilecektir. Tasarruf yapacaksak eğer; kamu servisinden, koruyucu giyim yardımından, fazla mesai ve nöbet ücretinden daha önce; etkin, verimli ve hesap verilebilir adaletli bir sistemi oluşturmak için adım atalım. Mesleki saygınlığı artıralım, çalışanlar arasında ki gelir adaletsizliğini giderelim, çalışan memnuniyetini yükseltelim. Tasarruf noktasında gerçekçi, gözle görünür birçok çözüm önerisini ortaya sunmak gerekir. Sağlık çalışanları yaşatmaya çalışırken, siz onları yok etmeye çalışmayın” dedi