Doğal gaz ve ısınma teşviklerinin düzenlenmesine ilişkin detaylar açıklandı. Düzenlemeye göre, asgari ücret ve işçi maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK sigorta primlerinden kesilen 454,6 TL'sinden Hazine ve Maliye Bakanlığı vazgeçiyor.

Bu 633 TL'lik rakamın maaşlara eklenmesi bekleniyor. Ayrıca işverenler, daha önce çalışanlarına vergi ve SGK primi ödeyerek ödedikleri bu ödemeler üzerinden aylık maksimum 1.000 TL'ye kadar vergi ve SGK primi ödemeyecek. Yani işvereniniz bu tutarı yani 1000 TL'yi maaşınıza ekleyebilir.

Çalışanlara sağlanan doğal gaz desteği nedir, nasıl verilir? Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, tüm merak edilen soruları yanıtladı..

Doğalgaz ve elektrik destek ödemeleri

9 Kasım 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7420 sayılı sayılı kanun ile birlikte çalışanlarla ilgili iki önemli düzenleme getirmiştir.

Bunlar;

  • Çalışanlara elektrik, doğa gaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında aylık 1.000 TL'ye kadar ödeme,
  • Personele yemek için nakit ödeme.

Çalışanlara sağlanan doğalgaz desteği nedir, nasıl verilir? 

7420 sayılı Kanun'un Geçici 1. Bölümü, işverenlerin, çalışanlar karşılığında (yani toplam ücret karşılığında) elektrik, doğal gaz ve diğer, kömür, odun vb. 8 ay) aylık ödeme tutarının 1.000 TL'yi geçmemesi durumunda cari ücret/sigorta gelir ücretine ek olarak gelir vergisi ve SGK sigortasından feragat edilir.

Bu düzenlemeye göre işverenler, çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini ödemeleri için vergi ve SGK tarafından destek sağlanacak.

İşverenlerin çalışanlarına doğalgaz desteği verme zorunluluğu var mı? 

Hayır, bu çalışanlara ödeme yapılması zorunlu değildir ve işverenler için tamamen isteğe bağlıdır.

Eskişehir'de işin erbapları yetiştirilecek Eskişehir'de işin erbapları yetiştirilecek

Doğalgaz destek şartları nelerdir?

Elektrik, gaz ve ısınma için işveren vergisi ve SGK muafiyetleri aşağıdaki gibidir:

Elektrik, gaz ve altyapı hizmetleri için çalışanlara aylık toplam 1.000 TL'ye kadar işveren ödemeleri muafiyet kapsamındadır.

1.000 TL'yi aşan kısım gelir vergisi ve SGK primine tabidir.

Bu ödemeler, çalışanın mevcut maaş/katkı matrahına ek olarak yapılır.

Bu muafiyetten yararlanabilmek için, çalışanın mevcut ücretlerine/katkılarına ek olarak yukarıdaki ödemelerin yapılması gerekmektedir.

İşçilerin ücretlerini artırmadan ücret kalemlerinin isimlerini değiştirerek bu muafiyetlerden yararlanamazsınız.

9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 tarihleri ​​arasında yapılan ödemelerde istisna uygulanır.

Feragatler kalıcı değildir. Bu muafiyetler, 9 Kasım 2022 ile 30 Haziran 2023 (dahil) tarihleri ​​arasında yapılan ödemeler için gerekli olabilir.

İstisnadan yararlanabilmek için yukarıdaki ödemelerin işçinin elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderleri karşılığında işveren tarafından yapılması gerekmektedir.