Sarı, "Ülkemizde hayatlarının en güzel yıllarında, öğrencilerimiz ve velilerimiz etüt-dershane-özel kurs-özel okul kıskacından çıkamamaktadır. Sınava saatler kala Resmi Gazete'de yayınlanan açıklamaya göre, sınavsız tıp eğitimi hakkı Katar vatandaşlarına verilmiştir. Bu durum bizim öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu iyice bozacaktır. Gençlerimizin hayali olan üniversite eğitimi bu kadar basit mi? Yıllarını bu sınav için harcayan ülke gençliğini düşünmeyenlere diyecek sözümüz kalmadı. Bu sınava dayalı sistem gençlerimizin geleceğini çalmaktadır. Eğitimin, öğrenci ve veliyi müşteri olarak gören bir bakış açısıyla rant alanına dönüştürülen ve giderek yozlaşan etüt-dershane-özel kurs-özel okul sisteminden ve sınav odaklı olmaktan çıkarılması gerekmektedir" dedi.

"Her şey yolunda değil"

Sarı "Sınav yoluyla yapılan eleme ve yönlendirmeler, zaten eşit olmayan bir eğitim sistemi içinde yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratmaktadır. Sınavda yüksek puan almayı başarı gibi sunan ve eğitim hizmetinin niteliği ile farklılaşan değerlendirme ölçütleri, toplumdaki çeşitli dezavantajlı gruplar açısından ciddi olumsuzluklar taşımaktadır. Türkiye'deki eğitimin uzun yıllardır var olan eşitsizlikleri salgın ve uzaktan eğitim sürecinde daha önce hiç olmadığı kadar derinleşmiştir. Buna rağmen uzaktan eğitim koşullarının sonuçları üzerinden yapılacak olan YKS sınavında müfredat ve ders içerikleri tüm farklılıklar dikkate alınarak değerlendirilmemiştir. Uzaktan eğitime erişemeyen öğrencilerin içinde bulunduğu koşullar dikkate alınmamıştır. Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişimde çok ciddi sorunlar yaşadığı bir dönemde her şey yolundaymış gibi hareket etmek doğru değildir. Yüz yüze eğitimle kıyaslanamayacak kadar dar ve sınırlı olanaklarla yapılan uzaktan eğitimde ve canlı derslerde, bilgisayarı, interneti ve hatta televizyonu olmadığı için derslere katılamayan öğrencileri yok saymak, sınavda sorumlu oldukları müfredatı yüz yüze eğitime göre değerlendirmek büyük bir haksızlıktır" diye konuştu.

"Sınava endeksli bir eğitim sistemi"

Sarı "İlköğretimden başlayarak üniversiteye kadar, sürekli olarak sınava endekslenmiş bir eğitim sisteminin nitelikli olması mümkün değildir. Öncelikli olarak yapılması gereken, öğrencilerimizi sınav cenderesinden kurtarmaktır. MEB eğitimin hiçbir kademesinde öğrencilere ve dolayısıyla ailelerine dayatmada bulunmamalı, ‘sınav merkezli’, ‘piyasacı ve rekabetçi eğitim’ anlayışı derhal terk edilmeli, öğrencileri birbiri ile rekabet eden değil, onları geliştiren, çok yönlü bilgi ve beceri kazandırıcı, kamusal, bilimsel ve nitelikli eğitim anlayışı benimsenmelidir"