Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğünde Acil Durum ve Afet Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Laborant ve Veteriner Sağlık gibi staj zorunluluğu bulunan ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin, yurt içinde ve yurt dışında staj başvuru, staj değerlendirme, staj muafiyeti, sigorta işlemleri ve kurum/kuruluşlar ile iş birliği işlemleri yürütülüyor.

Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü web adresinden programlar hakkında birçok bilgiye ulaşım sağlanıyor.

Programlar hakkında detaylı bilgilere, paylaşılan dijital içeriklere, podcast ve duyurulara, staj ve uygulama dersleri ile ilgili anket, araştırma ve değerlendirmelere, öğrenci röportajlarına, radyo söyleşilerine ve stajı olan programlar hakkında birçok bilgiye artık Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğü web adresinden https://stajveuygulamadersleri.anadolu.edu.tr/ ulaşım sağlanıyor.