AHPADİ Dönem Sözcüsü Av. Mehmet Ektaş, ülkemizde işlenen Kaşıkçı cinayetinin devam eden yargılamasının Suudi Arabistan'a devredilmesinin milli egemenliğe ve hukuka aykırı olduğunu söyledi. Ektaş "Kaşıkçı davasının devri, egemenlik sorunu yanında; vicdani bir sorundur, ahlaki bir sorundur, diplomatik bir sorundur" dedi.

Eskişehir'de antika pazarında görenlerin ilgisini çekiyor Eskişehir'de antika pazarında görenlerin ilgisini çekiyor

Ektaş, “Yargı erki, Yargılama Yetkisi, “yasama” ve “yürütme” ile birlikte milli egemenliğimizin üç temel unsurundan biridir. Yargının, egemenliğin fonksiyonu olmasının iki ana özelliği vardır. Birincisi yargının, kararlarını egemenliğin sahipleri adına vermesidir. 1982 Anayasası’nın 6.maddesine göre de, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”. Türk milleti, egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Bu bağlamda da Türk Milleti yargı yetkisini de  Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri aracılığıyla kullanır,  Mahkemeler kararlarını egemenliğin sahipleri adına verir, mahkeme kararları “Türk milleti adına” diye başlar. Yargı erkinin ikinci niteliği bağımsızlık ve tarafsızlıktır. Yargı bağımsızlığı ülke içinde yasama, yürütme erkleri ve çeşitli güç odakları karşısında bağımsız olmak anlamına gelir. Aynı zamanda ülke dışındaki kuvvetlere ve mercilere karşı da bağımsızlıktır. Yargının tarafsızlığı iç ve dış tüm çıkar odakları ile her türlü çıkar ilişkileri ve çekişmenin tarafları karşısında yansız olmak demektir" diye konuştu. 

“Yargılama yetkisinin başka bir ülkeye devredilmesi Anayasanın 6 TCK’nın 8’inci maddelerine aykırıdır, egemenlik hakkının açıkça ihlalidir" diyen Ektaş, "Hatırlanacağı gibi, Suudi Arabistan rejime karşı olan ve 2017’de ABD’ye göçen gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda, Suudi Arabistan’dan gelen bir cinayet ekibi tarafından öldürülmüş, vücudu kimyasallarla yok edilmişti. TCK’nın  8’inci maddesinde “Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır”  hükmü gereği yargılamanın Türkiye’de suçun işlendiği İstanbul’da yapılması Milli Egemenlik hakkının bir gereğiydi. Kanunlarımız gereği, Cumhuriyet Savcılarımız soruşturma  başlatmış, olaydan sonra Suudi Arabistan’a kaçan 26 sanık hakkında dava açmıştı. Şimdi bu dosya, Adalet Bakanlığı’nın görüşü alınarak Suudi Arabistan’a devredildi. Yani bir “egemenlik hakkı” olan yargılamayı, Suudi Arabistan’a teslim etmiş olduk. Türkiye’de işlenen bir suç ile ilgili yargılama yetkisinin hangi saikle olursa olsun başka bir ülkeye devredilmesi Anayasanın 6 TCK’nın 8’inci maddelerine aykırıdır, egemenlik hakkının açıkça ihlalidir" dedi. 

"Vicdani bir sorun"

Ektaş şöyle konuştu;

"Kaşıkçı davasının devri, egemenlik sorunu yanında; vicdani bir sorundur, ahlaki bir sorundur, diplomatik bir sorundur. Kaşıkçı davası sadece Suudi Arabistan'ı ilgilendiren bir mesele değil, insan haklarına ve başka bir ülkenin egemenliğine yönelik işlenmiş bir suç olmasından dolayı uluslararası bir meseledir. Kaşıkçı yargılamasının devri demek, suçluya, kendisini yargılama  ve kendisi hakkında karar verme hakkı vermektir. Suçu işleyen kişinin Suudi Arabistan veliaht prensi olduğu dikkate alındığında, Suudi Arabistan Mahkemelerinin yapacağı yargılamanın adil, tarafsız ve bağımsız olmayacağı da aşikardır. Ülkemiz yargısının sorunları yıllardır tartışılmakta, çözüm önerileri sunulmaktadır. İktidar sahiplerinden, yargıyı içine düşürüldüğü karanlıktan çıkarmalarını beklerken yaşadığımız bu olay bir kez daha umutlarımızı kırmıştır. Bu olay, bir kez daha acil bir yargı reformuna ve yargının yürütmenin vesayetinden kurtarılmasına ihtiyaç olduğunu göstermiştir"