OE Global’e üyelikle Anadolu Üniversitesinin sağlayacağı faydaların diğer üyeler ile fikir alışverişinde bulunma ve ortak projeler geliştirebilme olanağı sağladığı belirtildi. Dünya çapında öğrenme-öğretme süreçlerini geliştirmek için çalışan açık eğitim liderleri ve uygulayıcılarından oluşan zengin, çeşitli küresel bir topluluğa katılma, diğer üyelerin faaliyete geçirdikleri uygulamalar hakkında detaylı bilgi sahibi edinildi. Açık eğitim-öğretim politikası ve stratejisinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapabilme, OE Global yönetim kurulunda söz sahibi olma, OE Global tarafından düzenlenen uluslararası konferanslara ev sahipliği yapabilme, ana strateji ve yenilikçilik seminerlerine katılma, üniversitelerin stratejilerindeki iyi uygulamalardan girdi elde etme, açık ve esnek öğrenme alanında disipline özgü akademik ağlara dâhil olma ve dış ağlar aracılığıyla bağlantılar kurma şeklinde olacağı vurgulandı. OE Global üyeleri arasında İngiliz Açık Üniversitesi, Athabasca Üniversitesi, Hollanda Açık Üniversitesi gibi açık üniversitelerle birlikte MIT, Michigan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi 212 üye bulunuyor.

OE Global’in amacı ve etkinlikleri

Açık eğitimi dünya çapında teşvik etme ve destekleme misyonuna sahip OE Global, dijital teknolojiler tarafından sağlanan yeni açık eğitim biçimlerine odaklanarak bu geleneği sürdürüyor ve geliştiriyor. Bununla birlikte OE Global’in vizyonu ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin dünyadaki tüm bireylere açık ve ücretsiz bir şekilde sunulabilmesi olarak ifade ediliyor. OE Global için odak noktası olan konuların açık eğitim kaynakları, kitlesel açık çevrim içi dersler, açık erişim, açık veri, açık bilim, açık eğitim teknolojisi ve açık uygulamalar olduğu belirtiliyor.

Dijital ders platformu ile dileyen herkes öğrenecek

OE Global üyeliği ile birlikte Anadolu Üniversitesi, OE Global’in “eğitim-öğretim faaliyetlerinin dünyadaki tüm bireylere açık ve ücretsiz bir şekilde sunulabilmesi” vizyonuna uygun olarak Dijital Ders Platformu projesini hayata geçirdi. Bu gelişme Anadolu Üniversitesinin uzman olduğu açık ve uzaktan öğrenme alanındaki deneyimi ve birikimini tüm kamu ile paylaştığı önemli bir proje olarak tarihe geçti. Yayın hayatına başlayan Dijital Ders Platformu ile dileyen herkes, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin sunduğu bin 46 ders kitabı, 12 bin 289 ders sunusu, 7 bin 823 ünite özeti, 2 bin 987 konu anlatım videosu ve 6 bin 614 sesli özete “ddp.anadolu.edu.tr” adresinden erişebiliyor. Dijital ders platformunun, öğrencilerin, öğretim elemanlarının ve yaşam boyu eğitime gönül vermiş tüm bireylerin ilgi odağı olacağı düşünülüyor.