Üniversitenin Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve SODİGEM Uzaktan Eğitim Teknolojileri Uzmanı Doç. Dr. Aras Bozkurt yürütücülüğünde bilimsel dayanaklarla hazırlanan rehber, "Depremin etkileriyle başa çıkmak için 10 adım: Çocuklara nasıl yardım edebiliriz?" başlığını taşıyor.

SODİGEM'in internet sayfası, sosyal medya kanalları ve diğer dijital mecralarda yayınlanan rehberle, ebeveynlerin çocuklarını psikolojik olarak desteklemesini sağlamak ve onlara etkili, doğru şekilde yaklaşma yollarını göstermek hedeflendi.

"Afet sürecinin kötü etkisini azaltıp ebeveynlere yol haritası sunmak istiyoruz"

Doç. Dr. Bozkurt, Türkiye'yi sarsan deprem fırtınasının sadece binaları yıkmakla kalmadığını hem ebeveynlerin hem de çocukların iç dünyasını olumsuz etkilediğini söyledi.

Afet döneminde çocuklara yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"İtalya'da yetişkinler ve çocukların deprem gibi afet süreçlerinden daha az etkilenmelerine yönelik çalışmalar yapan Patrizio Paoletti Vakfı ile görüşmelere başladık. Yaptığımız iş birliğiyle bir hafta içinde deprem ve sonraki süreçte çocukların bundan nasıl en az şekilde etkilenebileceklerine yönelik 10 adımlık rehber geliştirdik. Görüşmeler doğrultusunda broşürler, sosyal medya içerikleri ve podcastler hazırladık. Sosyal medya içeriklerinde kısa ve anlaşılabilir bir şekilde ilgili içerikleri sunuyoruz. Yaklaşık 2 dakikalık podcastlerle de daha detaylı açıklamalar ve örneklerle anlatımlarda bulunuyoruz. Geliştirdiğimiz rehber hem nörobilimsel hem de psiko-pedagojik temelleri olan, herkesin anlayıp kolayca içselleştirerek, çocuklarla iletişimde kullanılabilecek 10 adımlık etkili çalışmadan oluşuyor. Afet sürecinin kötü etkisini azaltmak için hem de ebeveynlere bir yol haritası sunmak istiyoruz."

Bozkurt, çalışmanın bir psikoloğun veya ilgili başka bir uzmanın yerini alamayacağına işaret ederek, rehberin öncelikle depremden etkilenen çocuklara yardım etmek için kullanılması gerektiğini anlattı.

Hazırladıkları rehberin farklı süreçleri hedef aldığını dile getiren Bozkurt, "Çocuklarla iletişimin nasıl olacağı, ortamın nasıl hazırlanacağı, afetin onlara nasıl anlatılacağı, ebeveynlerin onlara nasıl rol model olabileceği, süreçle başa çıkmak için atılması gerekli adımları içeren bir rehber sunduk. Belli bir yaş aralığımız yok ancak ebeveynlerin 18 yaşından küçük her çocuk için kullanabileceği bir rehber olarak geliştirildi." dedi.