Türkiye’de ve dünyada yaygın kullanım potansiyeli olan medikal animasyon alanında disiplinlerarası bir ders programı tasarlamak ve tasarlanan programın uygulama sürecinin değerlendirilmesinin amaçlandığı projede; Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Güven, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinem Ilgın ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Remzi San araştırmacı, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları Arş. Gör. Yasin Arslan ve Arş. Gör. Emin Bakan ise bursiyer olarak katkılarını sunacak.

“Proje çıktılarını yaygınlaştırmak şu an için en büyük hedefimiz”

Sanat ve bilimi bir araya getiren disiplinlerarası çalışmaların önemini vurgulamak adına Güzel Sanatlar alanındaki bir projenin TÜBİTAK 1001 çerçevesinde desteklenmesinin büyük bir heyecan oluşturduğuna değinen Doç. Dr. Taş Alicenap şunları dile getirdi:

“Sanat alanları doğası gereği hayatın her alanına ve her disipline temas ediyor. Bu konuda disiplinlerarası çalışmaların artmasını önemsiyoruz. Animasyonun da eğlence sektörü dışında farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütmek için etkili bir medyum olduğunu bu proje aracılığıyla vurgulamak ve farklı çalışmalar için de kapı aralamak istiyoruz. Proje ekibimizin farklı türde ulusal ve uluslararası proje deneyimi olan üniversitemiz hocalarından oluşması projemizi güçlendiriyor. Süreci başarı ile tamamlayarak proje çıktılarını yaygınlaştırmak şu an için en büyük hedefimiz.”

Proje ile medikal animasyon tasarım ve üretiminin medikal alanlardaki eğitim süreçlerinde öğretim materyali olarak kullanılabileceğinden hareketle; proje sonucunda yükseköğretimde öğretimin kalitesinin artırılması amacına hizmet edebilecek ürünler ortaya çıkmasını hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Taş Alicenap, proje ekibine de teşekkürlerini iletti.