Danıştay 10. Dairesi, 2014'ten sonra muayenehane açan öğretim üyesi hekimlerin muayenehanelerinin kapatılması yönünde karar vermişti. Sağlık Bakanlığı öğretim üyesi tabiplerin muayeneleri konusunda genelge yayımladı.

Eskişehir'de hedefleri ağız ve diş sağlığına erişimi zorlaştıran engelleri kaldırmak Eskişehir'de hedefleri ağız ve diş sağlığına erişimi zorlaştıran engelleri kaldırmak

Bakanlığın genelgesinde “18 Ocak 2014 tarihinden önce faal muayenehanesi bulunmayan öğretim üyelerinin yeni muayenehane açma taleplerinin reddedilmesine yönelik idaremiz işlemlerinde hukuka aykırılık bulunmamakta olup, bu kapsamdaki yeni muayenehane açma taleplerinin kabul edilemeyeceği, 18 Ocak 2014 tarihinden önce faal muayenehanesi bulunmayan öğretim üyeleri tarafından her ne suretle olursa olsun açılmış bulunan muayenehanelerin faaliyetine son verilmesi gerekmektedir” denildi.

Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan profesörlerin muayenehane ruhsatları iptal edilmeye başladı.