Prof. Dr. Günay konu ile ilgili “Toplam ıslah edilen alan bin 478 dekar. (800 dekar alanda yabancı ot temizliği, 200 dekar alanda tohumlama ve gübreleme ile 478 dekar alanda otlatma planı yapıldı. Yapılan ıslah çalışmalarında birinci amaç, çayır meralarda üretilen otun miktarını ve kalitesini artırmak, ikinci ise üretilen bu ottan hayvanların en iyi şekilde faydalanmasını sağlamaktır. Eldeki kullanılmayan değerlerimizi katma değere dönüştürmek yine bizlerin elinde. Bu proje bunun en güzel örneği, tam bir başarı öyküsü. 210 bin liralık bir maliyetle ıslah sonrası 5 yıllık proje brüt geliri 4 milyon 700 bin 40 TL olacak. Darısı tüm mera ıslah çalışmalarına. Tarım ve Orman Bakanlarımız başta olmak üzere Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve emeği geçen herkese hemşerilerim ve ilçem adına teşekkür ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Ortalama kuru ot verimi 4 katına çıktı 

Konu ile ilgili ortalama kuru ot verimine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Nabi Avcı, “Hayvan besiciliğinde en önemli maliyet yem girdisi. Yem, hayvan verimliliğini ve fiyatı etkileyen en önemli faktörlerden. Besi hayvancılığının en ekonomik şekli ise yem destekli mera hayvancılığı. Atıl kalan meralarımızın ıslah yoluyla kullanılmasını önceliklendirmeliyiz. Yapılan ıslah çalışmasıyla Adahisar’da kuru ot verimi 54 kg/da'dan 212 kg/da'a yükseldi. 4 Kat artış söz konusu. Islah çalışmasının toplam maliyeti ise 210 bin TL oldu. Emeği geçen herkese teşekkürler" şeklinde açıklamada bulundu.