Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Su tarifelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin ESKİ Yönetim Kurulunca alınan karar, 23 Kasım 2021 tarihinde ESKİ Genel Kuruluna (Meclise) gelmiş ve Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Aynı zamanda gündem ve ekleri incelenmek üzere siyasi partilerin grup temsilcilerine de verilmiştir.

ESKİ Yönetim Kurulu tarafından su tarifelerinde %20'lik artış yapılmasını öngören teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmıştır. Komisyonda yapılan görüşmelerde tüm komisyon üyelerince ayrı ayrı görüş bildirilmiş ve teklifin geldiği şekliyle oy birliği ile kabulü kararlaştırılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından teklifin yürürlük tarihi komisyon görüşmelerine bırakıldığından, komisyonda Genel Müdürlükçe açıklamalarda bulunulmuş, gerekçeler dinlenmiştir. Tüm yapılan görüşmeler neticesinde tarife değişikliğinin 01/01/2022 tarihinden itibaren uygulanması komisyonumuzca oy birliği ile karara bağlanmıştır.

Tüm bu gerçekler ışığında, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen, ESKİ Yönetim Kurulu ya da ESKİ Genel Müdürlüğü tarafından, iddia edildiği gibi %36 oranında zam yapılması teklifinde bulunulmamıştır.

Öyle anlaşılıyor ki, sayın Gücüyener, gerçekleri bilmeden, anlamadan konuları kendisine göre saptırarak bir nevi halüsinasyon görmektedir. Hükümetin 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulamayı öngördüğü %36'lık "yeniden değerleme oranı”nı karıştırıp SU-landırmakta ve asıl algı yönetimini kendisi yapmaya çalışmaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi Plan Bütçe Komisyonu üyeleri olarak tüm bu gerçekleri kamuoyunun bilgi ve takdirlerine saygı ile sunarız"

Kaynak: eskisehirekspres.net