URAYSİM projesinin yeninden Toprak Koruma Kurulu’na getirilme olasılığının endişe verici olduğuna dikkat çeken CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur SüllüAlpu Ovası’nın "Büyük Ova" olarak tarımsal sit alanı statüsünde olmasına karşın, test yolları raylarının döşenmesi için, yaklaşık 6 milyon metrekare alanda kamulaştırma kararı vardı. Eskişehir Büyükşehir Belediyemizin kamulaştırmanın ‘kamu yararına aykırı’ olduğu gerekçesiyle açtığı iptal davasında, uzman bilirkişi heyetinin URAYSİM Projesinde kamu yararı olmadığı yönünde verdiği rapor doğrultusunda İdare Mahkemesi dava konusu işlemin uygulanmasında telafisi güç zararlar doğabileceğinden, önce yürütmenin durdurulmasına oy birliği ile karar vermişti. Sonuçlanan davayı, Büyükşehir Belediyesi kazanmış, İdare Mahkemesi yapılan tüm iş ve işlemleri iptal etmişti. Kamu yararının olmadığı mahkeme kararı ile kesinleşen projenin yeri konusunda ısrar edilerek yeniden Toprak Koruma Kurulu’na getirilmesi telafisi imkânsız sonuçlar doğuracağından kabul edilemez” dedi.

"Ranta değil tarıma yatırım" 

Küresel iklim krizinin her geçen gün etkisini yoğun olarak hissettirdiğini vurgulayan Süllü, projenin Alpu Ovası’na yapılması ile binlerce dönüm tarım arazisinin yok olacağını belirterek uyardı: “Gıda krizinin kapıda olduğu, su kıtlığının her geçen yıl topraklarımızı tehdit ettiği süreçte kaybedeceğimiz sadece tarım arazileri olmaz. Bölgede döşenecek raylarla, yer altı suları da yok olacaktır. Geçmişte kömürlü termik santral ve kömür ocağı projesine direnen Eskişehir halkı, tarım topraklarına sahip çıkarak yaşam hakkını savunma kararlılığındadır. Ben de şehrimizin yararına olacak tüm projeleri desteklemeye, yaşam hakkımızı gasp edecek doğa talanlarına karşı en önde mücadele etmeye devam edeceğim” dedi.