Elagöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Devletin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi ile en temel insan haklarının korunması ancak ve ancak güçlü, sözde değil özde tam bağımsız ve tarafsız bir yargı isteminin inşasına bağlıdır. Bağımsız ve tarafsız yargının olmazsa olmaz unsuru da biz avukatlarız. Savunmanın yok sayıldığı, sadece hakim ve savcıdan teşekkül edilmiş bir yargı sisteminin inşa edilmesi, yargının yürütmenin bir aracı olarak görülmesi ve yargının bir sopa gibi toplum üzerinde tutulması faşizan bir anlayışın tezahürüdür. Böyle bir sistem içinde bir yargı düzeninden ve bağımsız bir yargının varlığından da bahsedilemez. O yüzden diyoruz ki;

Biz Avukatlar yurttaşın sesi, nefesi ve koruma kalkanıyız. Her türlü hukuksuzluğa karşı yurttaşı koruyan, onların hak ve menfaatlerini kanun önünde savunan biz avukatlarız. Bizler yeri geldiğinde kimsesizlerin kimsesi, yeri geldiğinde mağdura  kalkan olmuş bir mesleğin mensuplarıyız”

Eskişehir’de Melih Savaş vefatının üçüncü yılında anıldı Eskişehir’de Melih Savaş vefatının üçüncü yılında anıldı

Hukuk devletini mumla arar olduk

Elagöz şöyle devam etti, “Her yıl 5 Nisan ‘da bu kürsülerde meslek sorunlarımızı, Ülkemizdeki hukuksuz uygulamaları ve adaletsizliği bıkmadan usanmadan dile getiriyoruz. Bu 5 Nisan da da üzülerek ifade etmek isterim ki; Türkiye Cumhuriyeti, tarihinde hiç bu kadar adaletin ve hukukun ayaklar altıda ezildiği bir dönemi yaşamamıştır.  Asıl olan hukuk devletidir. Gelinen aşamada biz hukuk devletini mumla ararken Kanun Devleti olmayı dahi başaramamış bir toplum haline geldik. Çürümüşlük ve yozlaşma başta kurumlarda olmak üzere maalesef toplumun geneline de sirayet etmiş durumdadır.. Devleti yönetenlerin asli görevi halkın refahını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır. Bunun yolu da güçlü kurumlar ve liyakatli kadrolardır. Liyakati değil de sadakati esas alan bir anlayış ile yönetilen bir ülkede ne huzuru, ne refahı, ne de adaleti sağlayabilirsiniz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven Görevini en iyi yapandır”  sözünü hatırlatmak isterim. Hamasetle vatan sevgisi olmaz. Hamasetle millet sevgisi olmaz. Hamsetle savunulması gereken değerler savunulmuş olmaz. “ Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” O yüzden buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Biz Avukatlar hertürlü eziyete, hertürlü yok sayılmaya, her türlü hukuksuz uygulamaya maruz bırakılmaya çalışılsak da yılmadan, usanmadan ve korkmadan doğruları söylemeye, hukukun evrensel değerlerini yaşatmaya, hukuk ve adalet adına görevlerimizi en iyi şekilde yapmaya devam etmek zorundayız. Hiçbir baskı ve yok sayma bizi yıldırmamalı.  Bu mücadele, üzerimizde taşıdığımız ve onurumuz olan cübbelerimizin bizlere yüklediği bir sorumluluktur.  . Bizim en önemli vasfımız, en önemli özelliğimiz avukat olarak mücadele azmimizdir.   Çünkü Bizler;
Uluönder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Çağdaş Cumhuriyetin savunucularıyız.

Cumhuriyet varsa biz varız,

Cumhuriyet varsa savunma hakkı vardır. Cumhuriyet varsa medeniyet ve demokrasi vardır. Cumhuriyet varsa insan hakkı vardır. Cumhuriyet varsa insan gibi yaşayabilmek vardır.

Cumhuriyet varsa huzur, barış ve adalet vardır.İşte bu yüzden her birimizin görevi bu değerlere sahip çıkmak olmalıdır.. Cumhuriyete yönelik her türlü olumsuz girişimin karşısındayız.Cumhuriyetimiz için biz tarafız. Her türlü gericiliğin, yobazlığın ve kendini bilmezliğin karşısındayız.

Bizim tarafımız hukuk ve demokrasidir. Bizim tarafımız Atatürk ilke ve devrimleridir. Yurttaşların hak arama özgürlüğünün teminatı olan savunmayı temsil eden avukatlar, onların örgütlü gücü Barolar ve Türkiye Barolar Birliği olarak; 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ankara’da “Avukat İçin de Adalet” demek, mesleğimizin çözüm bekleyen sorunlarını bir kez daha haykırmak, şiddete ve ekonomik sorunlarımıza karşı meslek onurumuzu ve emeğimizi savunmak için buluşuyoruz. Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, “avukat için de adalet” mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşımak adına sizleri 27 Nisan 2024 tarihindeki büyük Ankara buluşmasına davet ediyorum”