Elagöz kongrede yaptığı konuşmasına şöyle başladı;

"Ülkemizin geçtiği ve halen de geçmekte olduğu zor dönemlere denk gelen Başkanlık görevimde mesleğe ve meslektaşa yönelik yapılan her türlü baskı ve saldırılara karşı Eskişehir Barosu’nun tarihine yakışır bir duruş sergileyerek her türlü hukuksuzluğa karşı mücadele ettik. Mesleğimizin onurunu ve Kurumumuzun itibarını korumak birinci önceliğimiz oldu ve hep bu önceliğimizi göz önünde bulunduran bir yönetim anlayışını ortaya koyduk. Ben bu mücadelemi mesleğime olan saygım, kurumuma olan vefa borcum ve meslektaşlarımın bana tevdi ettiği görevi layıkı veçhile yerine getirme vazifesi olarak gördüm ve bu anlayışla Eskişehir Barosunu temsil ettim"

"Her türlü hukuksuz girişimin karşısındayız"

Elagöz, "Mesleğin ve kurumuzun maruz kaldığı hukuksuzlukların haricinde her toplumsal davanın içerisinde yer alarak Eskişehir Barosunun misyonuna sahip çıktık. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, kent ve çevreye zararlı olduğunu düşündüğümüz her türlü hukuksuz girişimin karşısında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Görev süremiz boyunca tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede durduk, avukatlar hangi görüş ve düşünceden olursa olsun söz konusu meslekleri ve hukuksuzluklar olunca bir olmasını, birlikte olunmasını, birlikte ve top yekün mücadele içinde olunmasına inanan kişilerdir dedik. Buna inandık, gücümüzü hep meslektaşlarımızdan aldık ve ne mutlu ki bu konuda da yanılmadık. Bugüne kadar Eskişehir Barosu olarak gayrı meşru saldırılara karşı yaptığımız haklı ve meşru mücadelede desteklerinden dolayı Eskişehir Barosuna bağlı tüm avukat meslektaşlarıma genel kurul huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 
Biz avukatız, yargının asli ve kurucu unsuru olan savunmayı temsil ediyoruz. Her türlü tahakküm odaklarına karşı özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumasını bilen ve hukukun üstünlüğüne inanan kişileriz. Bu nedenle kimseden sus payı istemiyoruz. Ricada bulunmuyoruz. Hak talep ediyoruz. Hak verilmez alınır diyoruz, hukuksuzluklara karşı boyun eğmiyoruz, hukuksuzluk kimden ve nereden gelirse gelsin duruşumuzu ve anlayışımızı değiştirmiyoruz, değiştirmeyeceğiz" dedi. 

"Adalet beklemek hayal"

Elagöz, şöyle devam etti;

"Ülkemizde maalesef eskisinden daha ciddi ve ağır adalet sorunuyla karşı karşıyayız. Hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, adil yargılanmayı, temel hak ve özgürlükleri önemsemeyen, hukuka değer atfetmeyen bir düzende adalet beklemek hayaldir. Ülkemizde hukuk devleti sorunu, yargı bağımsızlığı sorunu çözülmeden ülkemizdeki adalet sistemini istenilen seviyeye getirmek de mümkün değildir. Bu bir anlayış sorunudur. Yaşadığımız bu sorunlar yurttaşımızı doğrudan etkilediği gibi, biz avukatların da mesleklerini icra ederken çok ciddi bir dirençle karşılaşmasına da sebebiyet vermektedir. Avukatlar olarak içinde yaşadığımız sorunlar bir sistem sorunudur ve Türkiye’nin tanımladığımız hukuk düzeninden kaynaklanmaktadır"