UNDP’nin yürüttüğü Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesinin “Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Performans Yönetim Sistemlerinin İyileştirilmesi” faaliyeti kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile mülakat gerçekleştirerek, Eskişehir’i de Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Şahinbey Belediyesi gibi pilot belediye olarak seçti. Birinci Bileşen Sorumlusu Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, Baş Teknik Danışman Ferhat Emil, Kıdemli Uzman Salvador Parrado ve Kıdemli Uzman John Tatam’ın aralarında bulunduğu UNDP proje ekibi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Evren Kolsal, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Ali Rıza Saltık, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Cengiz Özdemir ve ilgili personelle online toplantıda bir araya geldi. 

Proje kapsamında pilot belediye olarak seçilmenin önemine değinen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, “Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi ve sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması bakımından önem taşıyan Performans Yönetim Sisteminin Büyükşehir Belediyemizde geliştirmesi amacıyla dâhil olduğumuz proje kapsamında bir uygulama rehberi ve politika notu hazırlanması ayrıca performans yönetimi eğitimleri verilmesi hedefleniyor. Vatandaşlarımıza daha da iyi hizmet edebilmek için bizler de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.