Ceza hukuku uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2017’den itibaren Türkiye genelinde etkin ve yaygın bir şekilde uygulanmaya başlanan uzlaştırma yöntemi mağdurların haklarının korunması ve kamuya yararlı edimlerle suç faillerinin topluma kazandırılmasını amaçlıyor. Mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayan uzlaştırma süreci tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar uzlaştırmacı tarafından kendilerine iletilen teklifi kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi taraflar kendileri belirliyor. Bu süreçte mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacı eşliğinde yapılıyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Türkiye’de bir ilke imza atarak, uzlaşan tarafların uzlaştırmacıları değerlendirmesine yönelik bir anket çalışması ortaya koydu.

Mesleğini bir baskı unsuru olarak kullanıp kullanmadığı gibi sorular soruldu

Dijital olarak yapılan anket çalışmasında uzlaşan taraflara; uzlaştırmacı tarafından uzlaştırmanın muhteviyatı ve sonuçları hakkında yeterli bilgi verilip verilmediği; uzlaştırmacının işlemler süresince düşünceleri etkileyen uzlaşma yönünde zorlayıcı, baskıcı ve yönlendirici davranışlarda bulunup bulunmadığı, uzlaştırmacının adalete olan güveni zedeleyici veya şüphe düşürücü herhangi bir söylemde bulunup bulunmadığı, müzakereler sırasında tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalıp kalmadığı, uzlaştırmacılık görevi dışında icra etmekte olduğu asıl mesleğini bir baskı unsuru olarak kullanıp kullanmadığı gibi sorular soruldu.

Adalete güveni üst düzeye çıkarmak istiyoruz

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, anket çalışması ile ilgili olarak uzlaştırma alanında daha önce böyle bir çalışma yapılmadığını belirterek, “Bizler adaletin tesisi noktasında adalete olan güvenin üst düzeye çıkarılması için tüm imkânlarımızı kullanarak çalışıyoruz. Uzlaştırmacılarımızın da adalet kurumunun birer temsilcisi olmaları dolayısıyla onların muhatap oldukları taraflarca değerlendirilmesini istedik. Nitekim anket çalışmasına katılım oranı da uzlaştırmacılarımızı değerlendirme kriterlerinin görünür bir hale gelmesi açısından oldukça tatmin edici oldu. Bu çalışma neticesinde elde ettiğimiz veriler ile uzlaştırma alanındaki yol haritamıza yeni duraklar ekleyeceğiz” diye konuştu.