Eskişehir Tarımsal Kalkınma Projesi ile ilgili iş birliği ve istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, şube ve ilçe müdürleri de katıldı.

Toplantıda proje hakkında değerlendirme yapan Gümüş, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütmeyi planladıkları 30 milyon dolar (930 milyon lira) bütçeli projenin amaçlarını açıkladı. Projenin kırsal alanda iyileştirme, göçü önleme, doğal kaynakların daha verimli yönetimi, tarımsal teknolojilere erişimin kolaylaştırılması, altyapı ve pazarlama ağının geliştirilmesi, iklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve insan kaynaklarının verimli kullanımı gibi hedefler doğrultusunda ilerleyeceğini belirtti. Ayrıca Eskişehir'in tarım ve kırsal turizm potansiyeline sahip olduğunu ve bu projeden yararlanabilecek nitelikte olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de yetiştirilip Türkiye'ye dağıtılıyor Eskişehir'de yetiştirilip Türkiye'ye dağıtılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın IFAD projeleriyle kırsal kesimdeki halkın gelir ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. 

Projenin hayata geçirilmesi için Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer birimler yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

Eskisehir Tarim Orman Mudurlugu