Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Sayın Bakanımız 24 Kasım'da biz öğretmenlere önlük hediye edecekmiş. Sayın Bakanımız bizler, hediye değil emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bize önlük değil geleceğimizi verin. Biz hediye kabul etmeyen öğretmenler olarak sizden hakkımız olanı istiyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kaldırın, insanca yaşayacak ücret verin. Atamadığınız için intiharlar eden genç öğretmenleri öğrencileri ile buluşturun. Eğitimin ve bir bütün olarak eğitim bileşenlerinin tamamının yaşadığı onca sorun ortada iken bakanlığın beyaz önlük ısrarını iyi niyetli bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Çünkü, öğrencilerimizin seçim öncesinde vaat edilen bir öğün sağlıklı yemekten vazgeçilerek aç bırakıldığı, okullarımızın, ödenek  verilmediği için yeterli hijyen ve bakımdan yoksun olduğu, yine okulların en temel ihtiyaçlarının velilerin sırtına yüklendiği, eğitim emekçilerinin yoksulluğa mahkum edildiği, kariyer basamakları uygulaması ile işyeri barışının zedelendiği, bakanlığın ÇEDES gibi uygulamalarla ve bizzat bakan tarafından karma eğitimin tartışmaya açılarak, laik eğitim ilkesinin ayaklar altına alındığı koşullarda önlük meselesini sadece gündem değiştirmeye yönelik bir adımın ötesinde eğitim emekçilerini ayrıştıracak ve haklarımıza yönelik yeni saldırıların zeminini oluşturacak bir adım olarak görüyoruz. Eskişehir kamuoyu bilmelidir ki, öğretmenlerin bir bölümü kendi tercihleri ile, bir kısmı ise branşları gereği zaten önlük giymektedir. Biz öğretmenler, önlüğün ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz” 

Öğrenciler için anlamlı protokol! Eskişehir’de imzaladılar Öğrenciler için anlamlı protokol! Eskişehir’de imzaladılar

Alkan: Bize dayatılan tek tip insan modeli

Faik Alkan şöyle devam etti; 

“21 yıldır eğitim yap boz tahtasına döndü. O yüzden hediye beyaz önlüğün ya da herhangi bir üniformanın eğitim hakkını geliştirmek ve daha nitelikli bir eğitim hizmeti sunmak için olmadığını çok iyi biliyoruz! Bu nedenle biz öğretmenler, tek tip önlük uygulamasını kabul etmiyor, bizleri sığdırmaya çalıştığınız kalıplara girmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımıza buradan bir çağrı yapıyoruz! Bizlere dayattığınız önlüklere harcayacağınız parayı, okulların kırık camları, hijyen sorunları ya da öğrencilerimizin beslenme sorunlarını çözmek için kullanın. Elinizdeki bütçeyi, okul kantinlerinde bir tost dahi alamayan çocuklarımız için kullanın. Öğretmenleri önlük dayatmasına teşvik edeceğinize, öğrencilerimizi nitelikli, depreme dayanıklı, pırıl pırıl okullara teşvik edin”