Eskişehir’in gerçek altını lületaşı, kentte yeniden gündeme geliyor. Geçtiğimiz hafta Odunpazarı Belediyesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, Maden Mühendisleri Odası İl Temsilciliğinin ve Lületaşı Sanatçıları Derneğinin birlikte düzenlediği Deniz Köpüğü Paneli yapıldı. 

Son üç yıldır yapılan Deniz Köpüğü Festivali bu yıl 6 Şubat depremi nedeni ile festival şeklinde yapılmadı. Festival yapmak yerine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt lületaşı için bilimsel araştırma yaptırma kararı aldı. Bu çerçevede Odunpazarı Belediyesi sınırları içinde bulunan Türkmentokat-Karatepe-Gökçeoğlu Mahalleleri civarındaki sahalarda lületaşı sahalarının sınırları ve olası rezerv konularında çalışma yapıldı.

3 boyutlu modeller oluşturuldu 

Çalışma geçtiğimiz bahar ve yaz süresinde Prof. Dr. Can Ayday tarafından gerçekleştirildi. Belirtilen sahanın jeolojik haritası yapıldı. Yörede daha önceki yıllarda yapılmış, özellikle MTA’nın çalışmaları derlendi, sayısal ortama aktarıldı, 3 boyutlu model oluşturuldu. Prof. Dr. Ayday panel öncesi katılımcılara çalışma bölgesinin modellemesini ve lületaşı seviyelerini gösterdi.

Milletvekili Süllü’den mülakat çağrısı Milletvekili Süllü’den mülakat çağrısı

Sahada yeni lületaşı seviyeleri tespit edildi

Dünyada en kaliteli lületaşının çıktığı yer olarak bilinen Eskişehir’de lületaşı yeniden hatırlandı. Yarım asır önce yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bu sahalarda lületaşının bittiği ve artık maden çalışmalarına gerek olmadığı düşüncesi bu şekilde bir yerde sonlandırılmış oldu. Sahada yeni lületaşı seviyelerinin varlığı ortaya çıktı.

Prof. Dr. Ayday günümüzde yeni teknolojiler ile bu bölgenin hem üretime yeniden katılabileceği ve dünya çapında bir değere sahip olan bu bölgenin jeolojik miras olarak kabul ettirilmesi için konuyu bilen kişilerin çalışmaları ile başlanması gerektiğini vurguladı.

Panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Selahattin Kadir, Prof. Dr. Hülya İnaner, Maden Mühendisi Ümit Yıldırım, Maden Mühendisleri Odası Eskişehir İl Temsilcisi Gamze Yaş ve Lületaşı Sanatcıları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Hasan Ersoy yer aldı. Lületaşının mineral olarak özelliklerini, jeolomiras olabilme olasılığının yüksek olduğunu, lületaşı çıkartma yöntemlerini ve bu konudaki yasaları ve lületaşı sektöründe çalışanların sorunlarını dile getirdiler.

Kazım Kurt: Gerçekleri söylemedikleri ortaya çıktı 

Panel sonunda konuşan Kazım Kurt, lületaşına belediye olarak önem verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Lületaşı konusunda her tür projeye açık olduklarını ve Odunpazarı Belediyesi olarak destekleyecekleri sözünü verdi. Kurt “Eskişehir’de lületaşı rezervleri bitti, bu konuda çalışma yapılmaz, yapılamaz diye konuşanların gerçekleri söylemediği ortaya çıkmıştır” dedi.